materiały magnetyczne - omówienie - Pomiar pętli histerezy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Klasyfikacja materiałów magnetycznych
1) Z punktu widzenia budowy mikroskopowej wszystkie materiały dzielimy na:
A)*paramagnetyki *ferromagnetyki *antyferromagnetyki *ferrimagnetyki (zawierają trwałe dipole magnetyczne)
B)* diamagnetyki (nie zawierają trwałych dipoli magnetycznych)
2) Klasyfikacja materiałów z punktu widzenia wartości namagnesowania
A)Diamagnetyki, które magnetyzują się w bardzo słabym stopniu i w kierunku
przeciwnym do kierunku działania zewnętrznego pola magnetycznego. Ten rodzaj magnetyzacji jest proporcjonalny do zewnętrznego pola magnetycznego i jest niezależny od temperatury. Namagnesowanie (M) ma wartości ujemne. a B) Paramagnetyki, które magnetyzują się również w niewielkim stopniu, lecz w kierunku zgodnym z kierunkiem działania zewnętrznego pola magnetycznego. Ten rodzaj magnetyzmu jest na ogół proporcjonalny do zewnętrznego pola magnetycznego i odwrotnie proporcjonalny to temperatury bezwzględnej. Namagnesowanie (M) ma wartości dodatnie . a C) Magnetyki, które magnetyzują się w bardzo silnym stopniu i w kierunku zgodnym z kierunkiem działania zewnętrznego pola magnetycznego. Wykazują przy okresowej zmianie kierunku pola własności histerezy (tj. zachowują w mniejszym lub większym stopniu
magnetyzacje po zaniku zewnętrznego pola). Ten rodzaj magnetyzmu nie jest proporcjonalny do zewnętrznego pola magnetycznego i jest odwrotnie proporcjonalny do różnicy temperatur W magnetykach (M) przyjmuje duże wartości dodatnie a . Do grupy magnetyków zalicza się: ferromagnetyki, antyferromagnetyki, ferrimagnetyki
Pomiar pętli histerezy, wyznaczanie parametrów magnetyków
tak jest w przypadku dielektryków, do pomiaru parametrów magnetyków możemy posłużyć się metodami rezonansowymi, mostkowymi lub zmiennoprądowymi.
pomiar pętli histerezy ferromagnetyków możemy dokonać korzystając z poniższego układu: pętlę histerezy możemy zaobserwować na oscyloskopie.
natężenie pola magnetycznego h oraz indukcję magnetyczną b zmieniają parametry takie jak:
-pole przekroju poprzecznego rdzenia-liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego-napięcia u1 i u2 zmierzone oscyloskopem-efektywną długość drogi strumienia magnetycznego.
drugim sposobem pomiaru pętli histerezy jest wykorzystanie zaawansowanego układu pomiarowego zawierającego wzmacniacz mocy, wzmacniacz całkujący. taki układ służy do pomiaru dynamicznej pętli histerezy a schemat przystawki pomiarowej wygląda :
Ferryty - podstawowe parametry
Ferryty są półprzewodnikami. ich rezystywność jest o kilka rzędów większa niż magnetycznych. są materiałami o właściwościach ferromagnetycznych są tlenkami metali wobec, czego źle przewodzą elektryczność.


(…)

… zależy od ilości zwojów, indukcyjności cewki nawiniętej na rdzeniu, stałej geometrycznej rdzenia.
Dla próbek, w których pole przekroju poprzecznego zmienia się wzdłuż ścieżki strumienia magnetycznego wyznacza się efektywne stałe geometryczne: ef.dł.drogi strumienia mag.-ef.pow.przekroju-ef.obj.rdzenia
Przenikalność efektywna ye
Współczynnik temperaturowy przenikalności magnetycznej twy ferrytów [%/c…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz