Rozdrobnienie feudalne - strona 4

Niemcy - monarchia wczesnofeudalna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

w. ku rozdrobnieniu feudalnemu (we Francji już było rozdrobnienie i władza królewska w tym okresie zaczęła znów rosnąć...

Historia państwa i prawa - wykład 1

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1029

przerodził się w stanowość. Partykularyzm terytorialny uległ pogłębieniu w dobie rozdrobnienia feudalnego...

Niemcy-skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Michał Sczaniecki
  • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1435

wspólną kategorię książąt Rzeszy (podział gdy jeszcze nie było rozdrobnienia feudalnego) II.USTRÓJ PAŃSTWA...

Historia państwa i prawa - wykład 6

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

). Wojny prywatne - wynika rozdrobnienia feudalnego i słabości aparatu władzy. W celu przezwyciężenia...