Narodziny feudalnych państw narodowych- Wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3745
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narodziny feudalnych państw narodowych- Wykład - strona 1 Narodziny feudalnych państw narodowych- Wykład - strona 2 Narodziny feudalnych państw narodowych- Wykład - strona 3

Fragment notatki:

Tematem niniejszego wykładu są narodziny feudalnych państw narodowych. W treści notatki można znaleźć następujące zagadnienia: Francji, rozpad monarchii karolińskiej, państwo zachodniofrankijskie, śmierć Ludwika V w 987 r., monarchia lenna, przełom IX i X w., dynastia Kapetyngów, proces zjednoczenie Francji, XV w., monarchia stanowa, Filip IV Piękny, Bonifacy VIII, Stany Generalne 1302 r., Ludwik IV Dziecię, 911 r., książe Konrad I, Niemcy, wschodnie królestwo frankijskie, Henryk I, 919 r., Ludolfingowie, 919, narodziny państwa niemieckiego, Ottona I Wielkiego, 936 ? 973, korona cesarska 962 r., Cesarstwo Ottonów. W treści notatki także następujące zagadnienia: przywileje Fryderyka II Hohenstaufa, rozdrobnienie polityczne, Włochy, połączenie północnej Italii z Niemcami, XI w., monarchia sycylijska, panowanie hiszpańskie, panowanie Habsburgów austriackich, Hiszpania, Wizygoci, Arabowie, królestwo Granady, Nawarra, Kastylia, Aragonia, panowanie Habsburgów w Hiszpanii, Anglia, Celtowie, Anglowie, Jutowie, Sasi, państwo anglosaskie, monarchia duńska, najazd Normanów. W notatce zostały omówione także takie tematy jak: Wilhelm Zdobywca, 1066 r., bitwa pod Hastings, podbój Walii, baroni, wasale króla, Jan bez ziemi, Wielka Karta Swobód, 1215 r., początki monarchii stanowej, parlament, początki państw skandynawskich, Dania, chrystianizacja Danii, proces formowania się państwa norweskiego, kolonizacja Islandii i Grenlandii, zwierzchnictwo Danii, królestwo Szwecji, Waregowie, proces powstania Państwa Ruskiego, opanowanie Finlandii, luźna federacja państw plemiennych, unia kalmarska 1397 ? 1523 r., Gustaw Waza, powstanie państw słowiańskich, Słowianie Zachodni, Wschodni, Południowi. Ponadto w tekście znajdują się takie informacje jak: państwo Samona, państwo Korutan, państwo bułgarskie, wielkomorawskie, ruskie, czeskie, polskie, Mieszko I, chrzest Polski, Bolesław I Chrobry, rozbicie dzielnicowe, Ruś Kijowska, książę nowogrodzki Oleg, Ruryk, dynastia Rurykowiczów, Włodzimierz Wielki, chrzest z Bizancjum, najazd Tatarów, Iwan III Srogi, Moskwa jako Trzeci Rzym, Iwan IV Groźny, 1547 r., carat, Sobór Ziemski, powstanie Węgier, Madziarowie, Arpad, Złota Bulla, powstanie Bułgarii. W notatce także: Turcy Osmańscy, Państwo serbskie, Państwo serbskie, Państwo chorwackie, Macedonia, Bośnia, Hercegowina, herceg, 1389 r., Bitwa na Kosowym Polu, likwidacja Cesarstwa Bizantyjskiego, cesarstwo tureckie ze stolicą w Stambule.

Narodziny feudalnych państw narodowych
Francja
Po rozpadzie monarchii karolińskiej, jej zachodnia część (państwo zachodniofrankijskie) przekształciła się w królestwo francuskie. Po śmierci ostatniego monarchy karolińskiego (Ludwika V), w 987 roku królem obwołano przedstawiciela jednej z lokalnych dynastii - Hugona Kapeta.Wydarzenie to stanowi ważną cenzurę w dziejach Francji, oznaczającą początek budowy nowego państwa, którego nazwę zaczerpnięto od nazwy plemienia Franków.
Na przełomie IX i X wieku powstało w królestwie francuskim kilkadziesiąt jednostek politycznych (księstw i hrabstw), których władcy związani byli z królem węzłem lennym (tzw. monarchia lenna). W okresie rozdrobnienia politycznego władza Kapetyngów była bardzo słaba i ograniczona do niewielkiego, bezpośrednio podległego im terytorium. Sukcesem Kapetyngów było utrzymanie korony królewskiej w rodzie - dynastia, w różnych swoich liniach, będzie panować we Francji aż do 1792 roku. Począwszy od XIII wieku Kapetyngowie powiększali swoje terytorium, a władza króla uległa stabil

(…)

… parlamentu, do którego zaproszono, obok baronów i wyższych duchownych, reprezentantów hrabstw (1264 r.) i miast (1265 r.). W ten sposób rozpoczęła się w Anglii monarchia stanowa (1265 - 1485 r.).
Państwa skandynawskie
Dania, obejmująca Półwysep Jutlandzki, wyspy duńskie i południową część Półwyspu Skandynawskiego, powstała w X wieku. Duńczycy organizowali jednocześnie (IX/XI w.) morskie wyprawy rabunkowe…
… Półwyspu Skandynawskiego. W epoce najazdów wikingów szwedzcy wojownicy i żeglarze (Waregowie), podejmowali liczne wyprawy do odległych krajów Europy Zachodniej i Południowej, mające na celu zdobycie łupów albo handel, względnie osadnictwo. Waregowie odegrali istotną rolę w procesie powstania państwa ruskiego. Państwo szwedzkie, mające początkowo charakter luźnej federacji dawnych państw plemiennych…
…) i Zygmunta II Augusta (1520 - 1572) Polska przeżywała okres największej świetności.
Czechy
Czechy wchodziły w VIII w. w skład państwa Samona, a w IX w. - państwa wielkomorawskiego. W X w. państwo czeskie zostało zjednoczone przez książąt z dynastii Przemyślidów i obejmowało - oprócz Czech - Morawy, Słowację, Śląsk i prawdopodobnie kraj Wiślan. Jeszcze w tym samym stuleciu książęta czescy uznali…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz