Romans - strona 29

Juliusz Słowacki - dzieła wybrane

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1218

romantycznej. Sam autor w zakończeniu pisze o swoim dziele: „romans życia, nie kłamany w niczem…”, kompozycja...

Władysław Reymont - Chłopi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT - CHŁOPI Geneza Chłopów . Niemały wpływ na powstanie powieści miały zmiany zachodzące na wsi polskiej w II połowie XIX wieku. Wtedy to dokonał się proces unarodowienia chłopów polskich. W II połowie XIX w. chłop polski dokonał wielkiego skoku cywilizacyjnego. W przyspi...

Wykład o rtęci

 • Uniwersytet Gdański
 • Toksykologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

centuries. Some mines used by the Romans are still being mined today. Cinnabar shares the same symmetry...

Jan August Kisielewski - W sieci

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2338

z Julią, Jerzy nazywa Chomińską filisterką i mówi o podejrzeniach jej matki co do ich romansu. Jerzy mówi...

Erich Fromm - O sztuce miłości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1575

. Najpowszechniejsze jest zastępcze zadowolenie miłosne poprzez oglądanie filmów, romansów i sentymentalnych piosenek...

Rousseau- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

) ofiarowała mu willę, nazwaną „Ermitage”. Tam Jan Jakub napisał swe najważniejsze dzieła: romans Nowa Heloiza...

Julian Ursyn Niemcewicz - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1078

rodziny. Starościna próbuje w ten sposób urządzić swoje życie na wzór bohaterek romansów...