Roki sądowe

Miejsca zgromadzeń

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marian Małecki
 • Archeologia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

; - wzgórze wiecowe o „ściętym wierzchołku”; Gustaw Waza w XVI w. odbył tu 2 roki sądowe h) Norwegia...

Ustrój sądów powrzechnych w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

) dla nieletnich, mógł tworzyć wydziały zamiejscowe a także stałych roków sądowych w określonych miejscowościach...

Frankowie - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1281

) ~jego kompetencje stale rosły (wojskowe, sądownicze, administracyjne, policyjne, skarbowe) przewodniczył rokom...

Rozwój archeologii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marian Małecki
 • Archeologia prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1428

tortur - więzienia - miejsca odbywania roków sądowych b) obiekty przeznaczone do doraźnego pełnienia...

Kancelaria Wielkopolska - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rozwój form kancelaryjnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

oraz Nakło, Wałcz, Wschowa miały prawo przyjmowania akt wieczystych odprawianie roków sądowych( działalność...

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

Administracyjny - powstał w 1980 r.; sądowa kontrola legalności decyzji administracyjnych; jednoinstancyjny sąd...

Wykłady (PIOTR KUSIO)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2016

Historia państwa i prawa polskiego notatki spisane przez Piotra Kusio rozpowszechnianie za podaniem imienia i nazwiska 30.01.2008 - egzamin (w Auli, 10.00-12.30) Zakres materiału na egzamin: Bardach - zagadnienia wstępne  - rozdział 1 - rozdział 2 oprócz podrozdziału 8 (skarbowość) - rozdział 3 o...