Wykłady (PIOTR KUSIO)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady (PIOTR KUSIO) - strona 1 Wykłady (PIOTR KUSIO) - strona 2 Wykłady (PIOTR KUSIO) - strona 3

Fragment notatki:


Historia państwa i prawa polskiego notatki spisane przez Piotra Kusio rozpowszechnianie za podaniem imienia i nazwiska 30.01.2008 - egzamin (w Auli, 10.00-12.30) Zakres materiału na egzamin: Bardach - zagadnienia wstępne  - rozdział 1 - rozdział 2 oprócz podrozdziału 8 (skarbowość) - rozdział 3 oprócz podrozdziału 8 (skarbowość) - rozdział 4 w całości - Rzeczpospolita szlachecka oprócz skarbowości i organizacji sił zbrojnych - prawo rzeczpospolitej szlacheckiej w całości - początki monarchii konstytucyjnej w całości (poza insurekcją narodową) - Korobowicz II RP - odrodzenia państwa polskiego - ustrój państwowy - administracja publiczna (bez skarbowości) - wymiar sprawiedliwości - unifikacja i kodyfikacja prawa - prawo i postępowanie cywilne - prawo i postępowanie karne PRL Podręczniki: 1) “ Historia ustroju i prawa polskiego ” J. Bardach, B. Leśniadowski, M. Pietrzak; 2) “ Historia prawa i ustroju ” Maciejewski; 3) “ Historia ustroju i prawa polskiego 1772-1918 ” A. Korobowicz, W. Witkowski; 4) “ Historia ustroju i prawa Polski Ludowej ” M. Kallas, A. Lityński. Dodatkowe: 5) ” Historia ustroju Polski ” Kutrzeba 6) “ Historia ustroju Litwy ” 1 /85 7) “ Ziemie polskie pod zaborami ” Skrypt: 1) Łaszewski i S. Salmanowicz “ Historia ustroju Polski w zarysie ” Części przedmiotu: 1) państwo i prawo do czasu rozbiorów (do monarchii konstytucyjnej) 2) XIX i XX wiek (zabory, II RP, PRL) Odcinki chronologiczne (periodyzacja): 1) periodyzacja racjonalna (wg zdarzeń) 2)  periodyzacja  techniczna  (dokonywana  w  myśl  pewnej  przyjętej  konwencji,  prowadzącej  do  realizacji celów pragmatycznych; abstrahuje od waloru naukowo-poznawczego; kryteria podziału są  drugoplanowe) Podstawowym kryterium periodyzacji są przekształcenia w stosunkach społecznych oraz będące ich  następstwem  zmiany  instytucji  politycznych  i  prawnych.  Czasem  takie  zmiany  o  charakterze  społeczno-politycznym  dokonują  tylko  przekształcenia  treści  samej  instytucji,  zachowując  formę -  jest to zmiana funkcji, co uzasadnia dokonanie podziały, wyodrębnienia.  Periodyzacja  ustroju  przedrozbiorowego  była  przedmiotem  dyskusji  w  początkach  XX  wieku.  Dwie  teorie: 1) prof. Oswald Balzer (Lwów) 2) prof. Stanisław Kutrzeba (UJ) Założeniem fundamentalnym była teoria przeciwieństwa społeczeństwa  en bloc  i państwa. Historia  ustroju  została  podzielona  z  zależności  od  dokonywanych  zmian  w  stosunku  społeczeństwa  do  państwa. Pomimo różnic, zasadnicze założenia periodyzacji pozostawały takie same, tożsame. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz