Rodzaj czynności - strona 8

Regulacje - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

coś do stanu prawidłowego -wpływać na prawidłowość czegoś Słowo „regulacja” z dwoma rodzajami czynności...

Odpowiedzialność materialna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

czynności nakazuje ostrożność i przezorność). Pracownik wyrządzający szkodę poprzez niewykonanie/nienależyte...

Sąd jako rezultat poznania i protokół

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Jan Krokos
 • Teoria poznania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

- irracjonalizm 1. Spór między aprioryzmem i aposterioryzmem Dotyczy ilości rodzajów czynności poznawczych (źródeł...

Bank - definicje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

czynności, związanych z ryzykiem utraty środków powierzonych przez klientów. „Czynnościami bankowymi...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1071

lub nakazane. - czyny: - zgodne z prawem - niezgodne z prawem - czyny konwencjonalne - rodzaj czynności...

Ogóle uwagi o świadczeniach - rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

od dłużnika jakiegoś zachowania się przez pewien czas i ponadto ze względu na rodzaj czynności, wskazany...