Ogóle uwagi o świadczeniach - rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogóle uwagi o świadczeniach - rodzaje - strona 1 Ogóle uwagi o świadczeniach - rodzaje - strona 2

Fragment notatki:

Ogóle uwagi o świadczeniach i ich rodzaje I. Świadczenie jako przedmiot zobowiązań Świadczenie jest przedmiotem stosunku zobowiązaniowego . Rozumiemy przez nie zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i podlegające na zadośćuczynieniu godnemu ochrony interesowi wierzyciela. Interes ten ma najczęściej wartość majątkową.
II. Dwojaka postać świadczenia Świadczenie może polegać na: Działaniu Zaniechaniu, czyli na powstrzymaniu się od działania (art. 353 § 2) III. Oznaczenie świadczenia Świadczenie musi być oznaczone , albowiem wierzyciel musi wiedzieć, czego może się domagać od dłużnika, a dłużnik - jak ma się zachować, by zaspokoić chroniony przez prawo interes wierzyciela. Ścisłe oznaczenie świadczenia, a przynajmniej sposobu, który pozwoli je oznaczyć w przyszłości, powinno się odbyć najpóźniej w chwili wykonania zobowiązania. IV. Możliwość spełnienia świadczenia Świadczenie musi być możliwe do spełnienia (impossibilium nulla obligatio est). Nauka i praktyka określa granice możliwości spełnienia świadczenia. Wyróżnia się: niemożliwość pierwotną ( gdy od samego początku nie jest możliwe do spełnienia to zobowiązanie w ogóle nie powstaje) niemożliwość następcza (gdy świadczenie staje się niemożliwe do spełnienia już po powstaniu zobowiązania, samo zobowiązanie jest ważne może ono wygasnąć lub być utrzymane w mocy, dłużnik będzie obowiązany do dania odszkodowania w miejsce świadczenia)
Pojęcie niemożliwości świadczenia według doktryny jest stanem niemożliwości obiektywnej, a więc odnoszącej się do wszystkich, a nie tylko do oznaczonego dłużnika . Stan subiektywnej niemożliwości świadczenia bywa określany terminem „niemożność” i jest eliminowany z zakresu kategorii „niemożliwości świadczenia”. Możliwe są jednak wyjątki kiedy traktujemy niemożność na równi z niemożliwością.
Niemożliwość świadczenia może mieć charakter zarówno faktyczny jak i prawny , istotnym jest by miała charakter trwały, niemożliwość powinna być nieprzemijająca . Strona, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia, a drugiej strony z błędu nie wyprowadziła, obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o niemożliwości świadczenia.
Niektóre rodzaje świadczeń I. Świadczenia jednorazowe, ciągłe, okresowe jednorazowe - jego spełnienia wymaga jednorazowego zachowania się dłużnika, choćby miało się na nie składać kilka czynności faktycznych; np. wykonanie czynności objętej umową o dzieło czy umową przewozu ciągłe

(…)

…; np. wykonanie czynności objętej umową o dzieło czy umową przewozu
ciągłe - jego spełnienie wymaga od dłużnika jakiegoś zachowania się przez pewien czas i ponadto ze względu na rodzaj czynności, wskazany w treści stosunku prawnego, nie może być ono wykonane jednorazowo; np. wykonywanie umowy najmu przez strony związane tym stosunkiem prawnym, wykonywanie umowy przechowania;
okresowe - w ramach…
… rzeczy oznaczonej co do tożsamości: maszyny, zwierzęcia
III. Świadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo oznaczone indywidualnie - oznaczone co do tożsamości, gdy rzecz ta jest określona według przymiotów jej tylko właściwych i z tego powodu nie daje się zastąpić inną rzeczą np. zabudowana działka gruntu w miejscowości X przy ul. Y nr 10
oznaczone rodzajowo - oznaczone co do gatunku, gdy rzecz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz