Robert Owen - strona 8

Zarządzanie kapitałem ludzkim wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Pobrań: 903
Wyświetleń: 4648

- jako pierwszy rejestrował w swoich księgach pracowników, szkolił ich. Wiek XVIII/XIX - Robert Owen...

Filozofia polityczna - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1596

. Robert Owen Henri de Saint-Simon Charles Fourier Zenon Świętosławski Procesy industrializacyjne...

Egzamin z Geografii osadnictwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia osadnictwa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1610

którymi był dziedziniec, a z tyłu usytuowane miały być mieszkania - koncepcja Roberta Owena ( 1917 r...

Historia myśli ekonomicznej-zagadnienia

 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1995

1) ZAKRES ZAINTERESOWAŃ HME JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ. HME jest częścią ekonomii jako nauki społecznej. Jej przedmiotem jest prezentacja i przyczynowa analiza procesów kształtowania się różnych poglądów i koncepcji ekonomicznych, ich wzajemne przenikanie i ścieranie się oraz wpływ na opinię publiczną...

Historia powrzechna do 1918r

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

Historia Pow szechna 1789-1918 Francja XIX - wiek pary i elektryczności. Maszyna, kredyt. Kapitalizm od Rewolucji Fr, ale wcześniej w Anglii i Hol. System republikański we Fr. Rewolucja Fr była rew burżuazyjną . Francja potentat w wytwarzaniu art. luksusowych. RF stanowi genezę osiągnięć techni...

Opracowanie zagadnień - Zasada legitymizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

tworzenia falang w USA spaliły na panewce (gdzie on znalazł 1620 idiotów, którzy mu uwierzyli?!); - Robert...

Historia Gospodarcza - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Małgorzata Maria Słodowa-Hełpa
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 4956

(Robert Owen, Luis Blanc) Poprawa sytuacji robotników, tworzenie spółdzielnii, kas pożyczkowych...