Historia Gospodarcza - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5033
Wyświetleń: 7525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Gospodarcza - notatki - strona 1 Historia Gospodarcza - notatki - strona 2 Historia Gospodarcza - notatki - strona 3

Fragment notatki:

Pojawiają się takie pojęcia jak feudalizm, dualizm gospodarczy (agrarny), kapitalizm handlowy, system folwarczno-pańszczyźniany, kapitalizm wolnokonkurencyjny, rewolucja przemysłowa, rewolucja agrarna, kapitalizm monopolistyczny. Opisana jest także historia gospodarki Polski, Europy i świata w XXw.

...Cechy i wyróżniki systemu kapitalistycznego: Dominacja własności prywatnej; Charakter kapitału (finansowy, rzeczowy) – związany z nim zjawisko akumulacji kapitału (nagromadzenia), problem: monitorowanie źródeł kapitału; Dwie wielkie grupy społeczne: kapitaliści, robotnicy (w porównaniu do chłopów nie wykonywali swojej pracy z przymusu); Produkcja masowa towarów; Racjonalizacja działań ludzkich – wg rachunku ekonomicznego; Zysk (konkurencja); Ciągłość wzrostu gospodarczego; Rewolucja w sferze wartości (znaczenie jednostki, wolności)...

...Gospodarstwa chłopskie stały się mniej opłacalne ponieważ: były bardziej opodatkowane od folwarcznych, nastąpił duży przyrost naturalny chłopów (co miało wpływ na podział gospodarstw i ich rozdrobnienie), chłopi posiadali specyficzną mentalność (przyzwyczajenie do tego, że jest się podległym komuś; niezaradność) Gospodarstwa folwarczne stały się bardziej opłacalne ponieważ: właściciele folwarków otrzymywali dodatkowe środki z tytułu uwłaszczenia chłopów, wciąż istniała pańszczyzna (chociaż była coraz mniejsza). Zabór pruski przodował w rolnictwie, gdyż: posiadał dobry rynek zbytu – Niemcy, posiadał politykę protekcyjną rynku (sprzyjało to towarowości gospodarstw), następował duży napływ siły roboczej ze wschodu (szukanie lepszych warunków życia). W zaborze pruskim cukrownictwo i hodowla trzody chlewnej stało się opłacalne, uprawa zboża już nie...

HISTORIA GOSPODARCZA
Historia gospodarcza - rozwój
Początek XVIII, XIX w., rozwój związany z ekonomią polityczną - w szczególności z odkryciami geograficznymi
Przyspieszenie badań związane z rozwojem marksizmu
II poł. XIX w. - powstaje szkoła historyczna w ekonomii
Okres międzywojenny - usamodzielnienie historii gospodarczej jako odrębnej dyscypliny
Weber, Sombart - historycy
„historia ilościowa” - pokazywanie zjawisk na tzw. Długiej fali
II poł. XX w. - 2 szkoły: „Annales” (Francja) - interdyscyplinarne podejście: badanie historii z naukami społecznymi, ale branie pod uwagę również innych nauk
„nowa historia gospodarcza” (kriometria) - USA
Robert Fogel
Początek w Polsce: okres międzywojenny (F. Bujak, J. Rutkowski)
Przedmiot historii gospodarczej
Historia gospodarcza zajmuje się badaniem zjawisk i procesów gospodarczych w różnych społeczeństwach w ich rozwoju
Nauki historyczne i historia gospodarcza (cechy wspólne)
Czynnik czasu w badaniach
Metoda badawcza (krytyka źródeł)
Historia gospodarcza i nauki ekonomiczne (cechy wspólne)
Przedmiot badawczy
Elementy metody badawczej (metody statystyczne, teoria ekonomii)
Zakres badań - Ujęcie badań: terytorialne , chronologiczne
Źródła historii gospodarczej
Bezpośrednie (wytwory materialne i intelektualne działalności człowieka)
Pośrednie (źródła pisane: piktogramy, hieroglify, pergamin, papirus, druk, DVD…)
Periodyzacja historii
Periodyzacja - podział okresu dziejowego na mniejsze okresy czasowe
Ery historyczne:
Żydowska (od stworzenia człowieka 3760 r.p.n.e.)
Bizantyjska
Grecka (od 1. Olimpiady 776 r.p.n.e.)
Rzymska (od 753 r.p.n.e. - założenie Rzymu)
Dionizyjska (chrześcijańska)
Mahometańska (od ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny [hidżra] 622 r.n.e.)
Periodyzacja praktyczna (Halle Celarius)
Starożytna (… - 306 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz