Rezystancja dynamiczna jednostka - strona 6

Materiał do ćwiczenia 34

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

— indukcyjność cewki w henrach. Rs - rezystancja szeregowa j — jednostka urojona ω — pulsacja prądu; ω = 2πf, f...

Elementy elektroniczne - Egzamin 2010

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Piotr Dziurdzia
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 707

: a) zależy od wartości rezystancji wewnętrznej źródła napięcia i dwóch rezystancji tworzących dzielnik, b...

Diody półprzewodnikowe

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2205

wykorzystywana jest zależność rezystancji dynamicznej od napięcia lub prądu wejściowego, lub też zmiany...

Wykład - pomiary impedancji

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Tomasz Guszkowski
 • Miernictwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

popełniliśmy przeoczenie przy odczycie jednostki (rezystancja wzrosła, a nie zmalała), w jakiej podawane...

Sprawozdanie nr 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

jest to przyrząd pomiarowy za pomocą którego mierzy się napięcie elektryczne (jednostka napięcia wolt...