Wykład - pomiary impedancji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pomiary impedancji - strona 1 Wykład - pomiary impedancji - strona 2 Wykład - pomiary impedancji - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie nr 5
Pomiary impedancji
Cel ćwiczenia :
Celem ćwiczenia jest przyswojenie pojęcia impedancji; pomiar impedancji elementów RLC, poznanie sposobu definiowania parametrów elementów RLC w oparciu o składowe impedancji; pomiar parametrów elementów RLC w funkcji częstotliwości.
Przyrządy pomiarowe :
Mikroprocesorowy miernik impedancji 3532 HIOKI
Automatic C Bridge TYPE E 315A
Obiekty pomiaru :
Elementy bierne : kondensatory, rezystory, cewki indukcyjne
Schematy zastępcze dla elementów rzeczywistych :
Rys.1) Schemat zastępczy dla kondensatora Rys.2) Schemat zastępczy dla cewki powietrznej i rezystora
Pomiary :
Pomiar impedancji wybranego elementu - kondensator 0,047 ηF 400V.
Do pomiarów wykorzystaliśmy miernik impedancji 3532 HIOKI.
Impedancja Z = 3,56 kΩ
Przesunięcie fazowe φ = -89,6°
Błąd względny pomiaru impedancji :
Zakres pomiarowy (RANGE) = 10 kΩ
Wartości A i B zależą od częstotliwości pomiaru, poziomu sygnału pomiarowego oraz zakresu. Wartości te zostały odczytane z tabeli w instrukcji :
A= 0,08
B= 0,01
Przesunięcie fazowe w badanym kondensatorze wyniosło φ = -89,6° ,co dowodzi, że ten element nie spełnia tylko i wyłącznie roli pojemności (nie jest elementem idealnym, wyidealizowanym, czyli bezstratnym), ale także pojawiają się w nim straty spowodowane rezystancją doprowadzeń i strat dielektrycznych. Mimo to wartość przesunięcia fazowego nie odbiega znacznie od , co świadczy o pojemnościowym charakterze badanego elementu. W zakresie małych częstotliwości należy kondensator traktować jako dwójnik o elementach: rezystancyjnym i pojemnościowym, połączonych szeregowo lub równolegle. Błąd względny pomiaru impedancji utrzymał się na bardzo niskim poziomie, co świadczy, że metoda ta doskonale nadaje się do tego typu pomiaru.
Pomiar parametrów szeregowego i równoległego układu zastępczego :
Schemat szeregowy i równoległy oraz wartości :


(…)

indukcyjności do rezystancji strat. Dobroć jest tym mniejsza, im większe są straty energii w cewce, a więc zależy od rodzaju przewodu, częstotliwości pracy itp. Straty energii wywołane są przez prądy wirowe oraz zjawisko naskórkowości.
W przedziale częstotliwości dobroć cewki utrzymywała się na dość niskim poziomie, od kilku do kilkudziesięciu, natomiast powyżej tych częstotliwości gwałtownie wzrosła…
… to w przybliżeniu 3,4 [kΩ]
Dla częstotliwości z powyższego przedziału wartości rezystancji mieszczą się w przedziale Dla 545 [kHz] CP = 0,36 [pF], a 5% z tej wartości to w przybliżeniu 0,02[pF]
Nie udało się jednak określić dokładnego przedziału wartości częstotliwości, dla których pojemność mieściłaby się w przedziale . Pomiar parametrów cewek
- cewka 10/1.5
Pomiar indukcyjności Ls, Lp oraz rezystancji Rs, Rp…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz