Hamowanie elektryczne silników indukcyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hamowanie elektryczne silników indukcyjnych-opracowanie - strona 1 Hamowanie elektryczne silników indukcyjnych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Hamowanie elektryczne silników indukcyjnych
ODZYSKOWE  Maszyna pracuje jako prądnica, pobierając na wale moc mechaniczną, a oddając do sieci elektryczną. Po przekroczeniu prędkości synchronicznej s w maszynie wytwarza się moment hamujący. Jest to praca w II lub IV kwadracie wykresu =f(M). Przejście z pracy silnikowej do hamowania może nastąpić wskutek: 1. Obciążenia maszyny momentem czynnym; 2. Zmniejszenia częstości napięcia zasilania; 3. Zwiększenia liczby par biegunów w silnikach wielobiegowych. Aby uzyskać odzysk. Należy przełączyć silnik na przeciwny kierunek wirowania. Jest to hamowanie ekonomiczne, skuteczne i łatwe w realizacji.
PRZECIWPRĄDOWE  Polega na zmianie kierunku wirowania silnika. Hamowanie to wykorzystuje się głównie przy pracy nawrotnej. Silnik pracuje z poślizgiem s1. Dla ograniczenia prądu do wymaganej wartości trzeba włączyć w obwód wirnika duże wartości rezystancji, w wyniku czego otrzymuje się mało sztywne przebiegi charakt. i małą stateczność pracy. Drugą wadą jest duża strata energii na rezystorach. Stosuje się w układach napędowych małej i średniej mocy.
DYNAMICZNE PRĄDEM STAŁYM  Polega na odłączeniu uzwojenia stojana silnika od sieci zasilającej prądu przemiennego i przyłączeniu go do źródła prądu stałego. Prąd indukowany w wirniku wytwarza moment hamujący silnik. Wartość tego prądu reguluje się poprzez włączenie dodatkowej rezystancji. Jest to hamowanie ekonomiczne, mały pobór mocy z sieci.
Zależność momentu hamującego
od prędkości kątowej
Regulacja prędkości kątowej silników indukcyjnych
Prędkość kątowa silnika indukcyjnego wyraża się wzorem:   s(1-s) = 2f1(1-s) / p Wszystkie metody regulacji prędkości kątowej można sprowadzić do zmiany trzech parametrów: poślizgu s, liczby par biegunów p oraz częstotliwości napięcia zasilania f1. Zmianę poślizgu uzyskuje się przez zmianę rezystancji w obwodzie wirnika bądź przez wprowadzenie dodatkowego napięcia do obwodu wirnika silnika pierścieniowego (układ kaskadowy). Regulacja przez włączenie dodatkowej rezystancji w obwód wirnika przebiega podobnie jak dla silników obcowzbudnych prądu stałego. Jest ona prosta w realizacji, ale wiąże się z dużymi stratami energii oraz małą sztywnością charakterystyk mechanicznych (rys15). Do regulacji prędkości kątowych można wykorzystać rezystory stosowane do rozruchu. Należy jednak pamiętać, że rozrusznik jest przeznaczony do pracy dorywczej, natomiast rezystor regulacyjny pracuje przy obciążeniu ciągłym, musi więc mieć znaczną moc.
Regulacja prędkości przez zmianę liczby par biegunów

(…)

… przy małych częstotliwościach wymaga więc zwiększenia napięcia zasilania.
Dla częstotliwości f>fs wartość zasilania nie może być podwyższona, ponieważ przekroczyłaby napięcie znamionowe, na jakie producent wykonał silnik. W związku z tym napięcie dla częstotliwości f>fs utrzymuje się stałe (U = UsN). Jest to regulacja przy osłabieniu pola , tzw. druga strefa regulacji. Moment krytyczny Mbf wynika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz