Układy napędowe

note /search

Charakterystyka maszyny roboczej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Układy napędowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2723

Charakterystyka maszyny roboczej przeciwstawia moment oporowy (M0) napędzającemu ją silnikowi. Wykres zależności momentu oporowego M0 lub siły oporowej F0 maszyny roboczej od jej prędkości kątowej 0 (n0) lub liniowej v0 nazywa się charakterystyką mechaniczną maszyny roboczej: M0=f(0);M0=f(n0) lub ...

Charakterystyki mechaniczne silnika-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Układy napędowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

Charakterystyki mechaniczne silnika obcowzbudnego prądu stałego i sposoby ich kształtowania. Przekształcamy wzór Ua=ke+RrIa i otrzymujemy zależność prędkości silnika od prądu twornika: =( Ua- RrIa)/ ke i podstawiamy Ia=Me/ ke, otrzymujemy ...

Charakterystyki mechaniczne silników elektrycznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Układy napędowe
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3157

Charakterystyki mechaniczne silników elektrycznych. Charakterystyką mechaniczną (ChM) silnika elektrycznego nazywamy zależność prędkości kątowej s silnika od wytwarzanego momentu Ms. Rozróżnia się trzy rodzaje charakterystyk : synchronicz...

Hamowanie elektryczne silników indukcyjnych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Układy napędowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1386

Hamowanie elektryczne silników indukcyjnych ODZYSKOWE  Maszyna pracuje jako prądnica, pobierając na wale moc mechaniczną, a oddając do sieci elektryczną. Po przekroczeniu prędkości synchronicznej s w maszynie wytwarza się moment hamujący. Jest ...

Klasyfikacja, zasada pracy i podstawowe pojęcia dotyczące silników prą...

 • Politechnika Wrocławska
 • Układy napędowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1407

Klasyfikacja, zasada pracy i podstawowe pojęcia dotyczące silników prądu przemiennego. PODZIAŁ MASZYN ELEKTRYCZNYCH PRĄDU PRZEMIENNEGO: Maszyny synchroniczne Maszyny indukcyjne (asynchroniczne) Maszyny indukcyjne jednofazowe Maszyny indukcyjne trójfazowe Maszyny komutatorowe prądu przemiennego...

Metody i układy hamowania elektrycznego silnika obcowzbudnego prądu st...

 • Politechnika Wrocławska
 • Układy napędowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4011

Metody i układy hamowania elektrycznego silnika obcowzbudnego prądu stałego. Hamowanie elektryczne układu napędowego polega na wytworzeniu momentu obrotowego przeciwnego do kierunku ruchu w celu: utrzymania stałej prędkości ruchu układu przy obciążeniu czynnym momentem oporowym utrzymania w stanie...

Metody kształtowania przebiegu charakterystyk mechanicznych silnika in...

 • Politechnika Wrocławska
 • Układy napędowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2177

Metody kształtowania przebiegu charakterystyk mechanicznych silnika indukcyjnego (wpływ napięcia i częstotliwości źródła zasilania, rezystancji obwodu wirnika, liczby par biegunów) Podstawową charakterystyką każdego silnika napędowego jest charakterystyka mechaniczna, przedstawiająca zależność mome...

Pojęcia dotyczące napędu elektycznego oraz rodzaje i elementy składowe...

 • Politechnika Wrocławska
 • Układy napędowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1540

Pojęcia dot. nap. elektr. oraz rodzaje i elementy składowe Napędem elektrycznym nazywamy zespół urządzeń i aparatów elektrycznych pracujących na zasadzie wykorzystania energii elektrycznej i służących do nadawania ruchu maszynie roboczej. W najprostszym układzie napędowym występuje jednokrotne prze...

Rozruch silników indukcyjnych pierścieniowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Układy napędowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2205

Rozruch silników indukcyjnych pierścieniowych (układ i zasady rozruchu) Rozruch silnika jest to proces przejścia wirnika od postoju (n =0) do pracy przy prędkości wynikającej z warunków zasilania i obciążenia. Rozruch silnika jest możliwy tylko wówczas, gdy moment, wytworzony przez silnik w chwili ...