Klasyfikacja, zasada pracy i podstawowe pojęcia dotyczące silników prądu przemiennego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Klasyfikacja, zasada pracy i podstawowe pojęcia dotyczące silników prądu przemiennego.
PODZIAŁ MASZYN ELEKTRYCZNYCH PRĄDU PRZEMIENNEGO:
Maszyny synchroniczne
Maszyny indukcyjne (asynchroniczne)
Maszyny indukcyjne jednofazowe
Maszyny indukcyjne trójfazowe
Maszyny komutatorowe prądu przemiennego
Maszyny komutatorowe jednofazowe
Maszyny komutatorowe wielofazowe.
Maszyną synchroniczną nazywa się maszynę prądu przemiennego, której wirnik w stanie ustalonym obraca się z taką samą prędkością, z jaką wiruje pole magnetyczne.
Strumień magnetyczny w maszynie synchronicznej może być wytwarzany przez magnes trwały lub przez elektromagnes. Bieguny magnetyczne wytwarzające stały w czasie strumień magnetyczny zwanym magneśnicą. Jeżeli strumień jest wytwarzany przez elektromagnes, to uzwojenie magnesów jest zasilane prądem stałym zwanym prądem wzbudzenia. W stojanie (zwanym twornikiem ) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub trójfazowego.
Gdy uzwojenie stojana zasilimy z sieci symetrycznym prądem trójfazowym o częstotliwości 1, powstanie pole magnetyczne wirujące z prędkością. Uzwojenie wirnika jest zasilane za pośrednictwem pierścieni ślizgowych, z oddzielnego źródła prądu stałego, w wyniku czego w wirniku wytworzy się pole magnetyczne stałe. Wirnik powinien być tak skonstruowany, aby wytworzona liczba biegunów magnetycznych była taka sama, jak liczba biegunów magnetycznych wytworzonych przez uzwojenie stojana przy nieruchomym wirniku powstaje w tych warunkach promień przemienny, którego wartość średnia jest równa zeru. Gdyby jednak wirnik doprowadzić do prędkości wirowania pola stojana n1, podążałby on za polem magnetycznym stojana trzymując się w stanie synchronizmu wskutek działań dynamicznych występujących między polem stojana i wirnika. Tylko w tych warunkach może powstać moment elektromagnetyczny, zwany momentem synchronicznym. Maszyna elektryczna może napędzać maszyn roboczą: pobierając moc elektryczną, przetwarza ją w moc mechaniczną i dlatego pracuje jak silnik. Ponieważ praca możliwa jest tylko przy jednej - synchronicznej - prędkości, dlatego maszynę taką nazywa się maszyną synchroniczną. Jeżeli moment obciążający silnik synchroniczny będzie się zwiększać, to spowoduje to opóźnienie wirnika w stosunku do wirującego pola o pewien kąt, ale wirnik będzie dalej wirował synchronicznie, gdyż powstaje moment obrotowy równoważący zewnętrzny moment hamujący. Gdyby jednak silnik został obciążony momentem większym niż maksymalny moment elektromagnetyczny, jaki występuje przy kącie zawartym między osiami pól magnetycznych stojana i wirnika równym 90, silnik wypadłby z synchronizmu i się zatrzymał.
Maszyny indukcyjne

(…)

…. Gdyby jednak silnik został obciążony momentem większym niż maksymalny moment elektromagnetyczny, jaki występuje przy kącie zawartym między osiami pól magnetycznych stojana i wirnika równym 90, silnik wypadłby z synchronizmu i się zatrzymał.
Maszyny indukcyjne to takie w których napięcie do obwodu wirnika nie jest doprowadzone z zewnątrz, lecz pojawia się w wyniku indukcji elektromagnetycznej.
Po zamknięciu obwodu…
…, dążąc do osiągnięcia prędkości synchronicznej. Maszyna wytwarza moment elektromagnetyczny M. przy wszystkich prędkościach wirnika z wyjątkiem prędkości synchronicznej. Dlatego są to maszyny asynchroniczne (indukcyjne). Wynika stąd, że w obwodzie wirnika napięcie pojawia się w wyniku indukcji elektromagnetycznej. W czasie pracy silnika, przy zmianie momentu obciążenia takim samym zmianom powinien ulegać…
… przez:
włączenie szeregowe rezystancji;
zmianę liczby zwojów uzwojenia wzbudzającego.
Silnik komutatorowy jednofazowy o wzbudzeniu bocznikowym ma taką samą budowę, jak silnik szeregowy, lecz uzwojenie wzbudzające jest wykonane z drutu o znacznie mniejszym przekroju i ma dużą liczbę zwojów. Obwód elektryczny stanowią tu dwie gałęzie: uzwojenie wirnika o bardzo małej reaktancji i uzwojenie wzbudzające o reaktancji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz