Retroakcja - strona 4

Wykład - sankcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

, ale to jest minimum, czasami może być i rok. !! Zakaz retroakcji (lex retro non agit)- prawo nie działa wstecz. Utrata...

Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826

( a ono jest związane z niewolnictwem) Zakaz retroakcji prawa karnego to skrót myślowy :) formuła zakazu działania prawa...

Państwo, a prawo. Obowiązywanie prawa.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

dni) Retroakcja jest zakazana jeżeli skutki prawne są niekorzystne dla adresata. Klauzula derogacyjna...

Pojęcia prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1827

samo, a jeśli nie - 14 dni); retroakcja - prawo nie działa wstecz (lex retro non agis); prawo traci moc...

Źródła prawa i obowiązywanie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798

nie dopuszcza się - co do zasady - retroakcji, co oznacza, że ma zastosowanie zasada skierowana do organów...

Zasady ustroju politycznego RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1386

władzy, konstytucjonalizm, legalność, prymat ustawy, zakaz retroakcji, dopuszczenie integracji w sferę...