Reszta kwasowa - strona 5

Chemia w kuchni - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia w życiu codziennym
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2611

reakcji:NaHCO3 + HX → NaX + H2O + CO2; gdzie X to reszta kwasowa. Najczęściej stosowanymi regulatorami kwasowości...

Związki organiczne komórki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 469

ma dwojaki (amfipatyczny/hydrofobowo-hydrofilowy) charakter - długie łańcuchy węglowodorowe reszt kwasowych...

Chemia ogólna wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Małecki
 • Chemia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 8169

niemetalu w reszcie kwasowej (w przypadku gdy dany pierwiastek tworzy więcej niż jeden bezwodnik kwasowy...

Skrypt do egzaminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1015

zasady służy za magazyn "zapasowej" ilości anionów reszty kwasowej, pozwalającej na wycofanie nadmiaru...

Chemia nieorganiczna - komplet materiałów

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 6181

...Słabe elektrolity często występują w roztworach zawierających elektrolity mocne dysponujące identycznym (wspólnym) jonem: słaby kwas HA z mocnym kwasem, np. HCl, lub z własną solą, np. NaA; słaba zasada BOH z mocną zasadą, np. KOH, lub z własną sólą, np. BCl. Obecność elektrolitu mocnego ...

Egzamin inżynierski - pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 1974
Wyświetleń: 2646

15. W myśl teorii Arrheniusa: c) w czasie dysocjacji kwasy rozpadają się na jon wodorowy i jon reszty...