Elektrotechnika - opracowane zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrotechnika - opracowane zagadnienia - strona 1 Elektrotechnika - opracowane zagadnienia - strona 2 Elektrotechnika - opracowane zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

1. Skąd nazwa „elektryczność” Nazwa elektryczność wywodzi się od słowa  elektron  co z greckiego oznacza bursztyn. 2.Kto to był i co zrobił w dziedzinie elektrotechniki Daniel Gralath? Daniel Gralath   - gdańszczanin, burmistrz,  uczony. Prowadził badania nad elektrycznością. Napisał pierwsze na  świecie dzieło poświęcone elektrostatyce (3 tomowa  Historia Elektryczności ) oraz bibliografię wszystkich dzieł  poświęconych elektrostatyce ( Biblioteka elektryczna ). Pół wieku przed Coulombem odkrył prawo Coulomba ale  go nie opublikował. 3.Jakie są rodzaje ładunków elektrycznych? Rozróżnia się dwa rodzaje ładunków, ładunek elektronu określa się jako ujemny (-1), a  protonu doda tni (+1). 4.Dlaczego przyjęto, że prąd płynie od plusa do minusa? Kiedy nie była jeszcze znana budowa materii, Maxwell założył istnienie „elektryczności dodatniej”, która może  się przesuwać w przewodniku. Stąd przyjęto umowny kierunek prądu jako kierunek przepływu dodatnich  ładunków elektrycznych. W przewodnikach prąd umowny płynie od wyższego do niższego potencjału. To  umowne przyjęcie Maxwella jest używane do dziś, choć wiemy, że faktycznie w przewodnikach przesuwają się  elektrony w stronę przeciwną, tj. od niższego do wyższego potencjału. 5. Co to jest pole elektryczne? Pole elektryczne -  pole fizyczne, s tan  przestrzeni w  której na  ładunek elektryczny d ziała  siła. P ole to opisuje się  przez  natężenie pola elektrycznego l ub potencjał elektryczny. 6.Jakie medium opisuje potencjał elektryczny? Jak się je definiuje? Potencjał elektryczny, zwany również elektrostatycznym odpowiada  energii potencjalnej ładunku  przebywającemu w statycznym  polu elektrycznym. J ednostką potencjału elektrycznego jest  wolt. O brazowo,  potencjał elektryczny można sobie wyobrażać jako rodzaj "elektrycznego popychadła", przesuwającego ładunek  z jednego miejsca w drugie. Potencjał elektryczny jest mierzony w jednostkach energii na jednostki ładunku  elektrycznego. W jednostkach układu SI są to:  dżul /kulomb =  wolt. W zór VA= W∞A/q 7.Jakie medium opisuje napięcie elektryczne. Jak się je definiuje? Napięcie elektryczne to różnica  potencjałów elektrycznych m iędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego lub  pola elektrycznego. Napięcie elektryczne to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku między  punktami dla których określa się napięcie do wartości tego ładunku. W przypadku źródła napięcia (prądu)  elektrycznego jest jego najważniejszym parametrem i określa zdolności źródła energii elektrycznej do  wykonania  pracy. N apięcie na źródle napięcia jest mniejsze  od siły elektromotorycznej ź

(…)

… przesunięcia
fazowego między napięciem a natężeniem Q=UI sinφ. Jednostka 1[Q]=1var
33. co to jest współczynnik mocy? Jakie są jego jednostki?
Współczynnik mocy- cosφ jest miarą wykorzystania energii; stosunek mocy czynnej do pozornej PF = P/S.
34. co to jest prądnica trójfazowa?
Prądnica trójfazowa(prądu przemiennego)- jest urządzeniem wykorzystującym zjawisko indukcji
elektromagnetycznej (indukują…
…, stan morza. Nie jest ona stała.
54. co to jest falownik? Jak działa?
Falownik – urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały, którym jest zasilane, na prąd przemienny o
regulowanej częstotliwości wyjściowej.
55. do czego służą falowniki w elektrowniach z prądnicami wałowymi?
Falowniki służą głównie do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych prądu przemiennego. W
elektrowniach z prądnicami wałowymi falownik służy do zamiany wysokiego napięcia stałego na zmienne
napięcie o niższej wartości, co uzyskujemy za pomocą transformatora.
56. po co jest dławik w obwodzie z falownikiem?
Jest to element elektroniczny, stanowi on w danym obwodzie duży opór indukcyjny dla prądu o częstotliwości
większej niż zadana. ????????????
57. kiedy powstaje łuk elektryczny?
Łuk elektryczny powstaje…

elektrycznej istnieje napięcie odbiornikowe, zwane również spadkiem napięcia. Spadek napięcia w obwodzie
zewnętrznym (przy połączeniu równoległym czy też szeregowym) jest równy napięciu na zaciskach źródła
energii.
Zmiana wartości jednego oporu nie wpływa na warunki przepływania prądu w innych oporach, ale zmienia się
wartość prądu dopływającego do całego układu.
19.Co mówi prawo Ohma?
Prawo Ohma mówi…
… skuteczną 230V?
Wartość skuteczna (RMS z ang. Root Mean Square) jest statystyczną miarą sygnału okresowo zmiennego
(najczęściej dotyczy wielkości elektrycznych). Wartość skuteczna jest taką wartością prądu stałego, która w
ciągu czasu równego okresowi prądu przemiennego spowoduje ten sam efekt cieplny, co dany sygnał prądu
przemiennego (zmiennego).????
30.Co to jest moc czynna? W jakich jednostkach…
… zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. F=1/T Okres (w
fizyce) to odcinek czasu wyrażony w sekundach. Wiąże się on bezpośrednio z pojęciem zjawisk w których jakaś
wielkość powtarza się np. fali i drgań. Jest to najmniejszy czas potrzebny na powtórzenie się wzoru oscylacji.
T=1/f
26.Co to jest pulsacja i do czego służy?
Pulsacja (częstość kołowa) - wielkość określająca, jak szybko powtarza się zjawisko…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz