Reszta kwasowa

Sole

  • Chemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2548

są to związki chemiczne, które w roztworach wodnych dysocjują na dodatnie kationy metalu i ujemne aniony reszty...

Przewodniki w chemii

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

kationy wodorowe. Sole- obojętne dysocjują , tworząc dodatnie jony metalu i ujemne jony reszty kwasowej...

Sole w chemii

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

SOLE: MR: metal, reszta kwasowa Metal+ kwas Na + HCL--- Na Cl +1/2 H2O Tlenek metalu+ kwas Na2O...

Tlenki - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1358

resztę kwasową tego kwasu, a sól tworzące się w reakcji z zasadą zawiera resztę kwasową atomu pierwiastka...