Reologia - strona 2

Nauka o materiałach - wyklad 8

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

nieniszczące odkształcanie się ciał pod wpływem działania sił jest reologia. •Reologia opiera się na modelach...

Zagadnienia na egzamin, sem IV

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Paweł Glibowski
  • Technologia żywności
Pobrań: 217
Wyświetleń: 980

o plynieciu i odksztalceniu materjalow to: -reologia 26 ktora reakcjia zachodzi samorzutnie : -ultrafiltracja...

Cement portlandzki - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • dr Piotr Wojciechowski
  • Materiały budowlane
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1379

z wodą, mała ilość korzystnie wpływa na reologię mieszanki MgO: szkodliwe - przy uwodnieniu zwiększa...

Krzemiany warstwowe - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Praca inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

wyrobów, np. dużo gulacji reologii łatwiejsze jest zacieranie tynku. układów rozpusz- 450 µm czalnikowych...