Relatywizm kulturowy rodzaje - strona 11

Międzynarodowe stosunki kulturalne- wykłady

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Radosław Damian Zenderowski
  • Międzynarodowe Stosunki Kulturowe
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1274

międzynarodowych decydują podziały kulturowe i cywilizacyjne. RELATYWIZM KULTUROWY- istnieją różnice...

Socjlogia pytania testowe

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

także w: a) pluralizmie kulturowym b) konflikcie w roli c) konflikcie ról d) walce klas e) relatywizmie kulturowym (22...

Filozofia kultury

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Filozofia kultury
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1575

a tożsamość kulturowe podstawy osobowości kultura a płeć 3. Odmiany relatywizmu kulturowego. Relatywizm...

Socjologia cwiczenia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1911

. Wielość kultur i relatywizm kulturowy Wielość kultur i kryteria ich wyodrębniania Zdolność tworzenia...

Sofiści, Arystoteles, Platon

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Maria Zmierczak
  • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1407

(swoisty rodzaj „public relations”). Do najwybitniejszych sofistów należeli: Protagoras z Abdery, Grogiasz...