Rejestr publiczny - strona 3

System teleinformatyczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

się, że w ich rozumieniu systemem teleinformatycznym jest także każdy rejestr publiczny prowadzony elektronicznie...

Informatyka w administracji- kolokwium 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kamil Czaplicki
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1778

lub rekomendacji w zakresie: minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, rejestrów publicznych...

Cyberprzestępczość - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej...

Testy 2005 B - informatyka prawnicza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1456

) nie jest uregulowane.   25. Krajowa Ewidencja Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych: a) zawiera zbiorczy...

KSIĘGI WIECZYSTE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1505

. KSIĘGI WIECZYSTE- szczególnego rodzaju urzędowe rejestry publiczne, mające za zadanie ujawnienie stanu...

Akt własności ziemi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Anna Kozłowska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2296

Co to są księgi wieczyste? Księgi wieczyste jest to rejestr publiczny, który przedstawia stan...

Postacie czynności prawnych1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

być niepewny, oraz dla zagwarantowania jawności czynności prawnych. ale wpis do rejestru publicznego...