Testy 2005 B - informatyka prawnicza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy 2005 B - informatyka prawnicza - strona 1 Testy 2005 B - informatyka prawnicza - strona 2

Fragment notatki:

Przykładowy test  zaliczeniowy z przedmiotu Informatyka w administracji       Na podstawie testu przeprowadzonego 14 czerwca 2005 r. Pytania oznaczone kolorem czerwonym dotyczą materiału objętego programem studiów stacjonarnych i nie wchodzą w skład wymagań dla studentów studiów zaocznych. Grupa B 1. Protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików z i na serwer poprzez sieć TCP/IP to: a) FTP                b) BBS           c) WWW         d) DNS 2. Stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej należy tworzyć m.in. dla: a) Rady Ministrów               b) Głównego Urzędu Statystycznego         c) gminy                d) partii politycznej 3. Podstawową jednostką redakcyjną rozporządzenia jest: a) artykuł                  b ) parag raf          c) punkt                 d) tired          e) rozdział   4. Podział całego zbioru orzecznictwa na z góry ustalone dyscypliny, uwzględniając zasady podziału logicznego nazywamy: a) klasyfikacją indeksową                b) klasyfikacją Deweya         c) systemem haseł przedmiotowych d) klasyfikacją hierarchiczną   5. Krajowy Rejestr Sądowy składa się m.in. z: a) rejestru skazanych                b) rejestru dłużników niewypłacalnych c) rejestru stowarzyszeń,          d) rejestru tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa PRL   6. Spory o nazwy domenowe w sieci Internet może rozstrzygać: a) Sąd Arbitrażowy przez Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji                 b) sąd powszechny c) sąd administracyjny          d) Urząd Regu lacji Telekomunikacji   7. Do systemów opartych na klasyfikacji hierarchicznej zaliczamy: a) sektory CELEX      b) podział dziesiętny Deweya    c) UKD   d) Międzynarodową Klasyfikację Paten tową   8. Adres określający konkretne urządzenie sieciowe, zapisany najczęściej na stałe w samym urządzeniu; sześć oddzielonych dwukropkami liczb nazywamy: a) adresem IP                  b ) adresem fizycznym          c) adresem elektronicznym         d) DNS   9. Rejestr REGON: a) zawiera dane osobowe wszystkich ob ywateli RP             b) jest prowadzony przez Prezesa GUS c) zawiera rekordy oznaczone 9- lub 14-cyfrowymi numerami identyfikacyjnymi d) umożliwia sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów gospodarki narod owej   10. Akt prawny ogłoszony 1 lutego, który ma wejść w życie "po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia" wejdzie w życie:

(…)

… to: a) FTP               b) BBS           c) WWW         d) DNS 2. Stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej należy tworzyć m.in. dla: a) Rady Ministrów               b) Głównego Urzędu Statystycznego         c) gminy                d) partii politycznej 3. Podstawową jednostką redakcyjną rozporządzenia jest: a) artykuł                  b) paragraf         c) punkt                 d) tired…
… jest niezbędne dla należytego wywiązywania się z pełnionych ról w życiu społecznym zaliczamy do kategorii: a) podstawowej informacji prawnej       b) minimum rolowego            c) tzw. informacji prawnej ad hoc   13. Urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej to: a) e-gov.pl…
…, c) jest przedmiotem zamówienia publicznego Kancelarii Prezesa RM,              d) nie jest uregulowane.   25. Krajowa Ewidencja Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych: a) zawiera zbiorczy wykaz systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych b) jest prowadzona przez ministra właściwego ds. informatyzacji c) nie jest jawna        d) zawiera wykaz rejestrów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz