Regionalna izba obrachunkowa - strona 24

Finanse definicje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1673

Celny - inspekcja celna Główny Urząd Ceł Samorządowe Kolegia Odwoławcze Regionalne Izby Obrachunkowe...

Finanse - testy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1484

spraw podatkowych sprawuje: a) wojewoda b) regionalna izba obrachunkowa c) kolegium odwoławcze...

Gmina-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

regionalnej izby obrachunkowej Następnie na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia...

Powtórzenie do kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Kozłowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2247

wykonawcza władze kontrolne (NIK, regionalne izby obrachunkowe, aparat skarbowy [policja skarbowa], podmioty...

Nauka o administracji - skrypt

 • Uniwersytet Gdański
 • Nauka o administracji
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2961

samorządowy) lub woj. osób prawnych ✗ nadzoruje go Prezes RM, wojewoda oraz regionalna izba obrachunkowa...

Pracownicy administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

, regionalnych izbach obrachunkowych, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze Rzecznika Interesu Publicznego...