Regionalna izba obrachunkowa - strona 18

Etapy rozwoju budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

budżetowy. Jednocześnie projekt ten musi być zaopiniowany przez regionalną izbę obrachunkową. Opinię tą...

Prawo administracyjne - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Małecka-Łyszczek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3381

-stowarzyszenia gmin. Nadzór nad Samorządem Gminy-organy nadzoru: premier, wojewodowie, regionalne izby...

Odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1596

: I instancja: komisje orzekające - resortowe, przy wojewodach, przy regionalnych izbach obrachunkowych; II...

Finanse jednostek terytorialnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1526

ustawowym i kontroli Regionalnych Izb Obrachunkowych, które są państwowymi jednostkami powołanymi...

Finanse publiczne UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2240

, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, regionalne izby obrachunkowe (RIO), prokuratura (powszechna...