Redyskonto - strona 16

Rachunkowość bankowa

  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 7903

(bieżącym i terminowych). II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym...

Mikroekonomia-skrypt

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1344

WEKSLOWY-JESLI PO TERMINIE,DO SADU POZEW AUTOMATYCZNIE NAKAZ PLATNICZY REDYSKONTO WEKSLA-PONOWNE POTRĄCENIE...

Wykład - operacje bankowe (para banki)

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Oskar Kowalewski
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

rezerwa obowiązkowa inne środki 2.Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskonto wonią w banku...

Bankowość - notatki - system bankowy

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
  • dr Janina Laudańska-Trynka
  • Bankowość
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2723

. Obecna wysokość stóp procentowych NBP wynosi:stopa lombardowa-5,25% w stosunku rocznym; stopa redyskonta...