Reakcja egzotermiczna - strona 2

Reakcje chemiczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Podstawy technologii chemicznej
Pobrań: 875
Wyświetleń: 1680

niesamorzutna, praktycznie nie zachodzi Klasyfikacja reakcji: ΔH < 0 i ΔS > 0 - reakcja egzotermiczna...

Technologia chemiczna-pojęcie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

< 0 oraz ΔS > 0 - reakcja egzotermiczna, ze wzrostem temperatury rośnie wartość stałej równowagi...

Atomowa spektrofotometria absorpcyjna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Adam Florkiewicz
 • Metody spektrometrii atomowej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2898

destylowaną (nastąpiła reakcja egzotermiczna w wyniku reakcji stężonego kwasu z wodą). Następnie sporządzono...

Metalurgia- wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • prof. zw. dr inż. Józef Gawroński
 • Metalurgia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1491

i tam koks, czyli węgiel spala się według reakcji: -reakcja egzotermiczna (wydziela ciepło) W dolnej strefie...

Procesy alkilowania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Steller
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3003

) rozkłada się do fenolu i acetonu. Reakcja egzotermiczna, mieszaninę poreakcyjną chłodzi się i rozdziela...

Reakcje chemiczne w chemii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085

Kryterium klasyfikacji: Efekt energetyczny – reakcja EGZOTERMICZNA (wydzielanie ciepła) C + O2 → CO2 ΔH...