Reżim polityczny - strona 7

Wykład - Forma i typ państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 826

składają się: forma rządów reżim polityczny ustrój terytorialny Forma rządów: modele i przykłady...

Władza państwowa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

polityczny. *Legitymizacja strukturalna - akceptacja norm proceduralnych, które tworzą reżim polityczny...

Rodzaje władzy według Webera

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358

i praworządnym charakterze norm reżimu politycznego. W zakres tego rozumienia wchodzi również akceptacja...

Działania masowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

rozrodczości, reżimie politycznym, orientacji ideologicznej, kształcie języka narodowego itp...

Socjologia zmiany - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

przez władze, panowanie reżimu politycznego nad gospodarką 6. Otoczenie systemu - Trzęsienie ziemi, urbanizacja...

Organy władzy państwowej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

centralnymi a terenowymi; to stopień decentralizacji władzy, to także ustrój samorządu. Styl rządzenia (reżim...

System partyjny a system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

; inne uwarunkowania instytucjonalne (sposób finansowania partii, typy reżimu politycznego itp.) System rządów...