Reżim polityczny - strona 11

Innowacje i innowatorzy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

i radykalne ‐ występuje często w sytuacji odgórnych reform wprowadzanych przez nowy reżim polityczny...

Skrypt - nauka o państwie i polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i polityce
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 3591

Podstawowe zagadnienia nauki o państwie i polityce- refleksja filozoficzna, refleksja socjologiczna, refleksja prawniczaOd zawsze poszukiwała odpowiedzi na pytania, jak powstało państwo i czym jest. Filozofia zastanawia się, czy państwo powinno być dobrem wspólnym. Poszu...

Typ i forma państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1064

, instytucjami(parlamentem, rządem, armią, budżetem). Reżimy polityczne Ogół metod, jakimi posługuje się aparat...

Funkcje nauki o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008

rozwiązania złożonych problemów społecznych przez ówczesne reżimy polityczne niestabilnej demokracji...

Nauka o państwie - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Nauka o państwie
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 9191

rozwiązania złożonych problemów społecznych przez ówczesne reżimy polityczne niestabilnej demokracji...

KLASYFIKACJA USTROJÓW POLITYCZNYCH- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3080

Rzeczpospolitej polskiej. Demokracje zaczyna się rozumieć jako sposób sprawowania władzy - rozumiemy to jako reżim...

Referat - upadek państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

się "łupem" rebeliantów. Na terenach oderwanych od centrum zaczynają się kształtować quasi-reżimy polityczne...