Radziwiłłowie - strona 12

Rewolucja październikowa w roku 1917

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1813

popularnością cieszył się on na Mazowszu na Litwie w 1570 Radziwiłłowie zaczynają kalwinizm popierać x Jan...

Jan Kochanowski - Fraszki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1869

do Mikołaja Radziwiłła, wojewody wileńskiego. Uważa, że pszczeli miód na ścianach domu, jest zapowiedzią...

Historia sztuki w Polsce

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Aleksander Jankowski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4319

Na 49 stronach autor zamieścił streszczenie opracowania J. Kębłowskiego pt. "Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności". W notatce znalazło się omówienie, w formie wypunktowania, takich zagadnień jak: wiek X – XII, sztuka przedromańska i romańska; wiek XIII – X...

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1393

Drużyna: - Zapewniała posłuch księciu, jego urzędnikom i dowódcom. Stała załogą w głównych grodach, na jej czele książę podejmował wyprawy łupieskie. W ciągu XI w traciła stopniowo znaczenie. Drużynników obowiązywała wierność wobec panującego, uczestniczyli w łowach i wyprawach wojennych za co poz...

Zagadnienia i opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 945

ordynacji. Pierwszymi ordynacjami były: ołycka, nieświeska, klecka Radziwiłłów oraz ordynacja Zamoyskich...

Zbroje husarskie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia uzbrojeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

chałupniczego najwięcej wiadomo o wytwórczości w Świątnikach Górnych, gdzie "Jerzy Radziwiłł, biskup krakowski...

Język religijny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

Biblią Radziwiłłowską (przekład zlecony przez księcia Mikołaja Radziwiłła; była pierwszym przekładem...

Rewolucja październikowa w Rosji 1917

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1407

. Kapitulacja pospolitego ruszenia pod Ujściem (25 lipca) oraz zdrada hetmana Janusza Radziwiłła na Litwie (15...