Rada Kantonów

Tabela porównawcza państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 875

SZWAJCARIA Rada Narodu - s. proporcjonalny Rada Kantonów - s. większościowy ( I tura - w. bezwzględna, II...

System polityczny Szwajcarii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 196
Wyświetleń: 945

(Rada Kantonów), - prawo inicjatywy ustawodawczej, - zasadę mówiącą, że każdy minister musi pochodzić...

Ustrój polityczny Szwajcarii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

, noszących miano "deputowanych Narodu", Rada Kantonów (franc. Conseil des Etats) - reprezentacja kantonów...

Szwajcaria - system polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bolesław Pawliczek
 • Systemy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1533

Narodowej oraz Rady Kantonów, których kadencja trwa 4 lata. Rada Narodowa liczy 200 deputowanych...

System Szwajcarii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Narodowej (izba niższa) i z Rady Kantonów (izba wyższa). Skład Rady Kantonów odzwierciedla nierówny status...

Ustrojowe formy państwa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1323

, wybieranej na 4 lata w glosowaniu powszechnym i rady Kantonów, wybieranej przez parlament kantonow. Organem...