Racja stanu - strona 10

Doktryny- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1750

przyświecać ma racja stanu, która usprawiedliwia zachowania nawet niemoralne, takie jak podstęp, zdrada...

Polityka zagraniczna państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 840

w innej racji stanu”. 2). Polityka zagraniczna to jednostronne działanie państwa skierowane do ś.m...

Powstanie styczniowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1351

3 czynników - rosyjska racja stanu (określenie kierunku realizacji), rozwój sytuacji międzynarodowej...

Husytyzm - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

międzynarodowego. Podstawy polskiej racji stanu. W tym samym czasie Grzegorz z Sanoka przeciwnik scholastyki...

Stosunki międzynarodowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 616

zmieni się system rządów, otoczenie międzynarodowe. Zmienia je także racja stanu. Racja stanu pojawia...

Absolutyzm - Władza absolutna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1330

pilnej potrzeby - zgodność monarszych decyzji z Bożym prawem Byli jeszcze teoretycy racji stanu, wg...