Rachunkowość amortyzacja - strona 55

Kosolidacje - test

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Joanna Wiśniewska
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1939

*Dla wyceny udziałów w jednostkach współzależnych ustawa o rachunkowości przewiduje metodę konsolidacji...

Rola księgowości i sprawozdań finansowych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Kazimierz Wiśniewski
  • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

, zawierającego m.in. „omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów...

Odpowiedzi na pytania 4

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Zbigniew Chyba
  • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

jest podział kosztów przedsiębiorstwa na koszty stałe (np. amortyzacja) i koszty zmienne (np. energia...

Ekonomia - Kolokwium

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

, potrzebnego do uruchomienia przedsiębiorstwa. W rachunkowości przedsiębiorstw dużą rolę odgrywają rodzajowy...