rachunkowość - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rachunkowość - omówienie - strona 1 rachunkowość - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zadaniem rachunkowości przedsiębiorstwa jest nadzór oraz ilościowa i wartościowa
ewidencja wszystkich operacji zakupu, produkcji, zbytu oraz finansowania. Odpowiednio do
wykonywanych czynności – rachunkowość można podzielić na:

Rachunek finansowy

Rachunek kosztów

Statystykę

Rachunek budżetowy
RACHUNKOWOŚC PRZEDSIĘBIORSTWA
Rachunek finansowy
Rachunek kosztów
Statystyka
Rachunek budżetowy
1)Księgowość
1)Rachunek wg
Analiza liczb danych z
Sporządzanie
przedsiębiorstwa
rodzaju kosztów
rachunku finansowego
wycinkowych planów
2)Bilans
2)Rachunek wg
oraz rachunku
zakładowych np. plan
3)RZiS
miejsc powstawania
kosztów w celu
produkcji, sprzedaży
4)Finansowanie
kosztów
kontroli
(rachunek przyszłości
3)Rachunek wg
gospodarności
– ex ante)
nośników kosztów
(rachunek przeszłości
– ex post)
Rachunkowość można zdefinowac jako całokształt wszystkich technik i metod ilościowej
oraz wartościowej ewidencji i oceny operacji zakładowych prowadzonej na potrzeby
zakładowych systemów kontroli i informacji, a także w celu sformułowania danych
decyzyjnych dla kierownictwa przedsiębiorstwa
RACHUNKOWOŚC WEWNĘTRZNA – ZARZĄDCZA
Ponadto do zadań rachunkowości zalicza się wymianę informacji z otoczeniem
przedsiębiorstwa (kredytodawcą, systemem statystyki urzędowej, SP) – określa się ją mianem
rachunkowości zewnętrznej finansowej.
RACHUNKOWOŚC ZEWNĘTRZNA – FINANSOWA
RACHUNKOWOŚC
FINANSOWA
ZARZĄDCZA
Cel
Zaspokojenie potrzeb
Zaspokojenie potrzeb
informacyjnych odbiorców
informacyjnych
zewnętrznych
zarządzających firmą
Regulacje prawne
Obligatoryjne
Nie obowiązująca
Horyzont czasowy
Ex post
Ex post, ex ante
Cechy informacji
Dokładność, rzetelność,
Istotność, szybkość, koszt
wiarygodność,
uzyskania informacji
sprawdzalność
Główni odbiorcy informacji
Agendy rządowe,
Różne szczeble, ogniwa,
akcjonariusze, kontrahenci,
podmioty wewnętrzne
organy skarbowe,
zarządzania firmą
ubezpieczenia, statystyka
RACHUNKOWOŚC ZARZĄDCZA VS RACHUNEK KOSZTÓW
RACHUNKOWOŚC ZARZĄDCZA
Orientacja na rynek
Ustalanie kosztów, aby podjąć decyzję co
produkować
Powiązanie kosztów z decyzjami (w różnych
zastosowaniach)
Kształtowanie zachowań, aby osiągnąć
efekty głownie ekonomiczne
RACHUNEK KOSZTÓW
Orientacja na produkcję
Ustalanie kosztów jako cel obliczeń („koszty
na wyjściu”)
Oderwanie kosztów od decyzji
Przypisanie ośrodkom kosztów powstałych w
trakcie działalności
Zadaniem rachunku kosztów jest kontrola ekonomiczności produkcji przez ewidencję rozdział
i doliczanie kosztów powstałych w wyniku realizacji zadań w przedsiębiorstwie. Rachunek
kosztów tworzy podstawę do:

Kalkulacji np. ceny ofertowej, dolnej granicy ceny

Kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa – porównanie kosztów i dochodów oraz
kosztów planowanych z kosztami faktycznymi

Zarządzanie przedsiębiorstwem i kształtowania polityki przedsiębiorstwa – np. jako
podstawa decyzji inwestycyjnych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz