Plany finansowe i ich rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plany finansowe i ich rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem-opracowanie - strona 1 Plany finansowe i ich rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem-opracowanie - strona 2 Plany finansowe i ich rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PLANOWANIE FINANSOWE
WYKŁAD 5 15.03.2011
Plany finansowe i ich rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Istota i zadania planu finansowego
Elementy planu finansowego
Funkcje planu finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Plan finansowy i jego zadania
To konkretyzacja działań objętych planowaniem finansowym
Odzwierciedla skutek finansowy dokonywanych w sekwencyjnym procesie planowania wyborów inwestycyjnych i finansowych
Zadania planu finansowego
Określenie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa (postawić diagnozę, określić punkt wyjścia)
Przedstawienie prognoz finansowych dotyczących realizowanego przedsięwzięcia
Stworzenie podstaw do okresowej oceny stanu realizacji przedsięwzięcia
Realizacja tych zadań powoduje, że plan finansowy staje się procesem decyzyjnym, bardzo przydatnym dokumentem, a ta przydatność jest potęgowana tym bardziej, im czytelnie i płynne są pewne korelacje między kategoriami finansowymi czy też zdarzeniami, które pociągają za sobą środki finansowe.
Przydatność planu finansowego
Jest konieczne, gdy istnieje związek przyczynowo - skutkowy między nakładami rzeczowymi i efektami finansowymi
Ujmuje najważniejsze procesy rzeczowe i finansowe w przedsiębiorstwie - dzięki niemu następuje powiązanie możliwości gospodarczych firmy z jej celami
Jest źródłem uporządkowanych informacji finansowych o firmie
Może służyć jako sprawdzian zamierzonej lub realizowanej aktywności gospodarczej firmy (analiza finansowa, rachunkowość finansowa i zarządcza)
Jest związany z kontrolą w przedsiębiorstwie, ale też może przyczyniać się do motywacji
Elementy planu finansowego
Plan finansowy może charakteryzować się różnym przedmiotem i zakresem planowania
Elementy planu finansowego mogą funkcjonować jako zintegrowana całość lub samodzielnie
Plan finansowy to zbiór różnego rodzaju dokumentów planistycznych dt. bardzo różnego rodzaju obszarów ruchu pieniądza. Plan finansowy to plan, dokument oddający zjawiska pieniężne w pewnym ujęciu.
Podstawowe plany finansowe
Plan przepływów pieniężnych (zapotrzebowania na środki finansowe) (najlepsze są roczne, kwartalne)
Plan przychodów, kosztów i wyniku finansowego (dla działalności inwestycyjnej i operacyjnej)
Sprawozdania finansowe pro forma (jak będzie kształtować się wartość i struktura aktywów i pasywów przedsiębiorstwa za jakiś czas; jak działania, które będą podejmowane, jak zmiany, które chcemy wprowadzić ukształtują wartość zasobu majątkowego i kapitałowego oraz jak będą przebiegać relacje między aktywami i pasywami)

(…)

… ich wzrostu, bez rozpatrywania struktury zatrudnienia i poszczególnych wynagrodzeń
Zalety i wady planu uproszczonego
Zalety
można je szybko i stosunkowo łatwo sporządzić i aktualizować
nie wymagają przyjmowania wielu zmiennych, przez co są mniej pracochłonne
(są oparte na wielkościach zagregowanych)
Wady
brak szczegółowych założeń ogólne sformułowanie zadań
Funkcje planu finansowego w zarządzaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz