Rachunkowość amortyzacja - strona 11

Koszty - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1155

zdarzeniami losowymi. Ustawa o rachunkowości Podaje łączną definicję kosztów i strat, przez które rozumie...

Zarządzanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1050

. Rachunkowość finansowa- znajduje się w niej rachunek kosztów Nie ma w przedsiębiorstwie takiej osoby...

Odpowiedzi na pytania 5

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

netto ( wartość dodatnia) lub strata ( wartość ujemna ) 26.Co to jest rachunkowość? Wymień podobieństwa...

Rachunkowość finansowa- wykład 2,3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1813

) Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa (2) 34 U K Ł A D Umorzenie Amortyzacja...

Egzamin - ekonomika

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1190

przeliczeniowego, przy cenie żyta 50zł/dt. *Roczna rata amortyzacji dla środków trwałych, które posiadał rolnik...