kontrola kosztów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kontrola kosztów - wykład - strona 1 kontrola kosztów - wykład - strona 2 kontrola kosztów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp.
Rachunkowość przedsiębiorstw i tworzone w niej informacje na ogół traktuje się jako uproszczony obraz realnie prowadzonej działalności. Zakres i funkcje tej działalności można różnorodnie opisywać, co czyni też elastycznie pojmowany system informacyjny rachunkowości. Ilość i wartość rzeczy dostępnych na rynku, jakie możemy nabyć, zależy od naszego dochodu. Zakup jednego dobra zmniejsza nasze możliwości nabycia innego dobra. W związku z tym należy kontrolować wydatki. W swojej pracy wyjaśniłam pojęcia kosztów, kontroli oraz kontroli kosztów.
Kontrola - definicje, rodzaje
Kontrola - działalność na którą składają się: ustalenie stanu obowiązującego (wyznaczeń), ustalenie stanu rzeczywistego (wykonań), porównanie wykonań z wyznaczeniami w celu ustalenia ich zgodności lub niezgodności, wyjaśnienie przyczyn stwierdzonych zgodności lub niezgodności między wykonaniami a wyznaniami.
Kontrola finansowa - kontrola działalności finansowej oraz jej wyników. Ponieważ przychody i wydatki powodują lub są następstwem ściśle określonych operacji gospodarczych, to i przedmiotem tej kontroli jest cała działalność gospodarcza. W trakcie kontroli finansowej podlega badaniu dokumentacja finansowa, prowadzona księgowość i sprawozdawczość jako utrwalony stan określonej rzeczywistości finansowej. W literaturze funkcjonuje wiele definicji kontroli, w tym kontroli wewnętrznej. Najbardziej zbliżone do wymagań aktualnej rzeczywistości rozumienie pojęcia kontroli, a także definicje różnych aspektów kontroli wewnętrznej prezentowane są m. in. Przez autorów czterojęzycznego Leksykonu rachunkowości wydanego przez Biuro Krajowej Rady Dyplomowanych Biegłych Księgowych, działające przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Oto przykładowe z nich:
kontrola wewnętrzna stanowi zorganizowany przez kierownictwo instytucji (przedsiębiorstwa itp.) system działania, którego celem jest osiągnięcie w najwyższym stopniu skutecznego zarządzania, ochrony mienia i wiarygodności sprawozdań;
kontrola zewnętrzna jest to kontrola (badanie, rewizja) dokonywana przez osoby, które nie są pracownikami przedsiębiorstwa lub innej jednostki, będącej przedmiotem kontroli;
kontrola jakości stanowi porównanie rzeczywistych cech przedmiotów lub procesów pracy z wymaganiami określonymi we wzorcach organizacyjnych lub technicznych;
kontrola stanowi - po pierwsze całość działań, które mają zapewnić funkcjonowanie pewnego systemu (np. przedsiębiorstwa) zgodnie z decyzjami podmiotu zarządzającego; po drugie - dominujący wpływ jednego podmiotu gospodarczego na inny (uzależniony); po trzecie - włączone w działający system ciągłe sprawdzanie, czy dokonujące się zdarzenia odpowiadają przyjętym normom; ze względu na usytuowanie organizacyjne podmiotu kontrolującego i kontrolowanego, można także wyróżnić kontrolę zewnętrzną i kontrolę wewnętrzną.


(…)

… w nich przedstawionych;
kontrola księgowa należy do zakresu działania rachunkowości w przedsiębiorstwie i obejmuje ogół czynności i metod, za pomocą których sprawdza się dokumenty i urządzenia księgowe i kalkulacyjne co do poprawności ich sporządzania i prowadzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zadaniem kontroli księgowej jest zapewnienie, by informacje dostarczane przez system rachunkowości…
…, 1996, str. 88-89
Rachunkowość zarządcza”, Mieczysław Dobija, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, str. 111-112
„Kontrola kosztów” David Doyle, Signum, Kraków 1996, str. 140-141
Dowody księgowe. Obieg i kontrola”, Tadeusz Nowak, Grupa Wydawnicza INFOR, Warszawa 2000, str. 28
„Kontrola kosztów” David Doyle, Signum, Kraków 1996, str. 149-150 „Rachunkowość zarządcza”, Mieczysław Dobija, Wydawnictwo…
…. poprawność dowodu księgowego), a także bezbłędność działań arytmetycznych;
finansowa - skierowana na określone wartości pieniężne oraz ich poprawność w sensie utrzymania np. wydatków na racjonalnym poziomie i rzeczowa - zajmująca się merytoryczną i w pewnym sensie jakościową stroną operacji gospodarczej;
ciągła - permanentna (np. kontrola funkcjonalna nie może pominąć w swoich czynnościach żadnego dowodu…
…:
Określenie wartości zapasów produktów, produkcji niezakończonej, surowców i wszelkich zapasów istniejących w podmiocie gospodarczym. To zadanie rachunku kosztów wiąże się bezpośrednio z rachunkowością finansową, ze sporządzaniem arkusza bilansowego i rachunku wyników. Jest to podstawowy zakres systematycznego rachunku kosztów.
Rachunki kosztów wykorzystywane do optymalizacji decyzji gospodarczych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz