Rachunek zdań - strona 11

Opracowanie zadań z książki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 2352

wnioskowania rachunku zdań to przesłanki są zdaniami prostymi albo złożonymi, jeżeli mamy wnioskowania rachunku...

Opracowanie zadań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

. A 49. A,B 50. C 51. D Rozdział VI: RACHUNEK ZDAŃ 1. B,C,D 2. A,B,D 3. A 4. B 5. A,C,D 6. A,B,C 7. A,B,C...

Logika - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logika
Pobrań: 840
Wyświetleń: 5509

pełności klasycznego rachunku zdań oraz uzasadnić, że reguła odrywania nie wyprowadza poza zbiór tautologii...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3052

wyspecjalizowanymi spójnikami, były przedmiotem zainteresowania logików, którzy w postaci tzw. rachunku zdań...

Logika-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 994

. W języku rachunku zdań odpowiednik zdań prawdziwie logicznych jest tautologią tj. 36. Tryb sylogistyczny...

Opracowane zadania z logiki.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Logika
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1890

rachunku zdań, czy następujące wyrażenia są prawami rachunku zbiorów: 28 a) (A  B)  (A  B) b) [(A – B...

Logika - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2030

Wstęp (str. 9-11) Logika - nauka poprawnego wyrażania myśli. Logika uczy odpowiedzialności za to, co się mówi. Podział: 1. Semiotyka - ogólna nauka o znakach (szczególnie znakach słownych): semantyka (zajmuje się stosunkami zachodzącymi między znakami językowymi a tym, do czego znaki te się odnosz...