Opracowanie zadań z książki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zadań z książki - strona 1 Opracowanie zadań z książki - strona 2 Opracowanie zadań z książki - strona 3

Fragment notatki:

Aspekty porównania wnioskowań 1. Do jakiego rodzaju zaliczamy porównywane wnioskowania?
DEDUKCYJNE - wnioskowanie niezawodne, wartościowe logicznie.
REDUKCYJNE - wnioskowanie zawodne (uprawdopodobniające), wartościowe logicznie.
INDUKCJA ZUPEŁNA - wnioskowanie dedukcyjne niezawodne.
INDUKCJA NIEZUPEŁNA - wnioskowanie redukcyjne uprawdopodobniające (zawodne).
ANALOGIA - wnioskowanie uprawdopodabniające (zawodne, inne redukcyjne). 2. Budowa przesłanek:
DEDUKCYJNE - przesłanki o budowie prawa logicznego. Jeżeli mamy wnioskowania rachunku zdań to przesłanki są zdaniami prostymi albo złożonymi, jeżeli mamy wnioskowania rachunku nazw to przesłanki są zdaniami subsumpcyjnymi.
REDUKCYJNE - przesłanki o budowie prawa logicznego. Jeżeli mamy wnioskowania rachunku zdań to przesłanki są zdaniami prostymi albo złożonymi, jeżeli mamy wnioskowania rachunku nazw to przesłanki są zdaniami subsumpcyjnymi.
INDUKCJA ZUPEŁNA - prawie wszystkie przesłanki są zdaniami atomicznymi, jedna jest zdaniem egzystencjalnym.
INDUKCJA NIEZUPEŁNA - wszystkie przesłanki są zdaniami atomicznymi . ANALOGIA - przesłanki są zdaniami atomicznymi . 3. Budowa wniosku:
DEDUKCYJNE - wniosek o budowie prawa logicznego zdanie proste albo złożone.
REDUKCYJNE - wniosek o budowie prawa logicznego zdanie proste albo złożone.
INDUKCJA ZUPEŁNA - wniosek jest zdaniem subsumpcyjnym.
INDUKCJA NIEZUPEŁNA - wniosek jest zdaniem subsumpcyjnym.
ANALOGIA - wniosek jest zdaniem atomicznym.
4. Związek pomiędzy przesłankami a wnioskiem i odwrotnie:
DEDUKCYJNE - z przesłanek logicznie wynika wniosek.
REDUKCYJNE - z przesłanek nie wynika wniosek, z wniosku wynikają przesłanki.
INDUKCJA ZUPEŁNA - z koniunkcji przesłanek wynika wniosek, z wniosku wynikają przesłanki.
INDUKCJA NIEZUPEŁNA - z przesłanek nie wynika wniosek, z wniosku wynikają przesłanki.
ANALOGIA - z przesłanek nie wynika wniosek, z wniosku nie wynikają przesłanki.
5. Konsekwencje popełnienia błędu materialnego:
DEDUKCYJNE - błąd materialny nie przesądza o fałszywości wniosku.
REDUKCYJNE - błąd materialny przesądza o fałszywości wniosku.
INDUKCJA ZUPEŁNA - błąd materialny w przesłankach atomicznych przesądza o fałszywości wniosku, błąd w przesłance egzystencjalnej nie przesądza o fałszywości wniosku.
INDUKCJA NIEZUPEŁNA - błąd materialny przesądza o fałszywości wniosku.
ANALOGIA

(…)

… jest: „Jan jest wyższy od Piotra”.
Część XIV.B (str. 178-179).
7. Podaj własny przykład zastosowania we wnioskowaniu:
a) pierwszego prawa de Morgana. b) drugiego prawa de Morgana. c) prawa negowania implikacji. d) prawa transpozycji. Jeżeli zrozumiałem wszystko z wykładów z logiki, to dobrze zdam egzamin. Jeżeli nie zdam dobrze egzaminu, to nie zrozumiałem wszystkiego z wykładów z logiki. (p ⊃ q) ⊃ (~ q…
… to jest mokro na dworze. Nie jest mokro na dworze. Nie pada deszcz. [(p ⊃ q) • ~q] ⊃ ~ p.
h) modus tollendo ponens. i) modus Popendo tollens. j) prawa eksportacji i importacji. k) dylematu konstrukcyjnego. l) dylematu konstrukcyjnego złożonego. 8. Co wynika logicznie według I prawa de Morgana z tego, iż: „Nieprawda, że zarazem jest zadymka i świeci słońce”?
9. Co wynika logicznie według prawa transpozycji…
… sylogizmu? Czy każdy wzór wnioskowania mający budowę sylogistyczną jest prawem logicznym?
Nie każde prawo logiczne ma budowę sylogistyczną, np. prawo negowania implikacji, prawo transpozycji, I i II prawo de Morgana! Nie każdy wzór wnioskowania mający budowę sylogistyczną jest prawem logicznym, np. [(p ⊃ q) • ~p] ⊃ q.
18. Jaką zależność między wartością logiczną racji a wartością logiczną następstwa…
… ochrony prawa autorskiego”? TAK - prawo transpozycji.
c) „Jeśli sprawa cywilna nie dotyczy ochrony prawa autorskiego, to dla jej rozstrzygnięcia nie jest właściwy sąd wojewódzki”? NIE - nie jest mi znany żaden wzór wnioskowania niezawodnego, który by to potwierdzał.
13. Jak rozumie się często w mowie potocznej zwrot: „Nieprawda, że Jan i Piotr śpią” - a jak się taki zwrot powinno rozumieć w myśl I Prawa…
… w sensie logicznym to wypowiedź, która stwierdza jednoznacznie, że tak a tak jest (lub tak a tak nie jest).
2. Czy można rozstrzygnąć przez doświadczenie, jaka jest wartość logiczna wypowiedzi mającej postać zdania orzekającego, lecz zawierającej słowo dla wszystkich niezrozumiałe?
Wypowiedź zawierająca wyraz o niezrozumiałym dla wszystkich znaczeniu nie jest wypowiedzią jednoznaczną.
3. Czy napis „Jan…
…. 36-37).
1. Podaj przykłady zdań, w których jako podmiot występowałyby:
a) przymiotnik - Dobry jest miły.
b) czasownik - Biegać jest przyjemnie.
c) zaimek - On jest fajny.
d) liczebnik - Pierwszy jest zwycięzcą.
e) wyrażenie złożone zawierające czasownik w trybie oznajmującym - Mężczyzna, który zbiera monety jest moim bratem.
2. Przepisz, podkreślając nazwy abstrakcyjne, spośród następujących:
„płacz…
…” (A), „wróbel” (B), „istota żyjąca w Polsce” (C).
d) „zwierze żyjące w wodzie” (A), „wieloryb” (B), „ssak” (C).
e) „koń” (A), „osioł” (B), „muł” (C).
11. Co trzeba najpierw rozstrzygnąć, by móc ustalić stosunek między zakresami nazw: „zamek” i „przedmiot metalowy”, „chłopiec” i „dziecko”?
Trzeba przyjąć jedno znaczenie dla wyrazu „zamek” oraz zaostrzyć zakres nazwy „chłopiec” i „dziecko”.
ZADANIA. Część IV…
… osobistych.
Bartosz Szyrwiński jest nieukiem
11. Wśród następujących zdań wyróżnij zdania atomiczne, subsumpcyjne i egzystencjalne: … . Ilu argumentów wymaga funktor zdaniotwórczy „jest” w zdaniach atomicznych i subsumpcyjnych, a ilu - w zdaniach egzystencjalnych?
1. „Ośrodkiem pewnego układu planetarnego jest słońce”. Jest to zdanie subsumpcyjne bo i podmiot i orzecznik są nazwami generalnymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz