Logika-skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logika-skrypt - strona 1 Logika-skrypt - strona 2 Logika-skrypt - strona 3

Fragment notatki:

Stosunki między zakresami nazw (przykładowe)
Student, student psychologii, student UŁ, mężczyzna
Uniwersytet, student, wydział, dziekan
Polska, kraj europejski, Europa, Warszawa
Koło, samochód, silnik, silnik benzynowy
Pies, pudel, pies rasowy, chory pies, weterynarz
Pies, kaganiec, smycz, kot
Lecznica dla zwierząt, chore zwierzę, weterynarz, pies
Dąb, liść, las, liść dębu
Drzewo, drzewo iglaste, sosna, pień drzewa, las iglasty
Czy z podanych przesłanek wynika wniosek?
p  q p  q p  q p  q p  q
q  r p p q q p  r q q p p
p  q p  q p  r r  q p  (q  r) (p  r)  q Czy podane zdania są równoważne?
p  q p  q p  q q  p p  q p  q
(p  q) (p  q)
p  q (p)  q
(p)  q p  (q)
(p  q) (p  (q))
p  q (p  q)
p  (q  r)
(p  q)  r
III Napisać schematy w języku predykatów dla następujących zdań (dla zdań przeczących podać wszystkie schematy równoważne). Jako etap pośredni można wykorzystać kwantyfikatory o ograniczonym zakresie.:
Każdy mężczyzna goli się sam
Piotr lubi wszystkie swoje koleżanki
Piotr nie lubi żadnej swojej koleżanki
Niektóre koleżanki Piotra lubią go
Żadna koleżanka Piotra go nie lubi
1. Omów aluzję w oparciu o maksymę ilości Gricea. Podaj i omów przykład. Aluzja- maksyma ilości Grice'a przede wszystkim związana jest z aluzją. Aluzja to nawiązanie do czegoś, kogoś; przywołanie nie wprost danej sprawy, z reguły łatwe do rozszyfrowania przez odbiorcę wypowiedzi. Często wierzymy, że mówiący chce z nami współpracować, doszukujemy się aluzji, jeśli nie wiemy, o co chodzi. W pierwszym odruchu uznajemy, że maksymy nie są łamane. Przykład: Jak 2 to 2- ktoś się nie przejmuje bądź 2 mu się należy. Ważne to, co ktoś chciał powiedzieć, intencje niewyrażone wprost. Zdania aluzyjne mają charakter praw powszechnie znanych.
2. Co to jest eksplikacja, podać fazy eksplikacji i przykład eksplikacji;

(…)

…. Zwrócił na to uwagę Noam Chomsky
25. Relacja równoważności logicznej zdań - zachodzi pomiędzy Z1 i Z2 , jeżeli zdanie Z1 wynika logicznie ze zdania Z2 i jednocześnieZ2 wynika logicznie ze zdania Z1, a zdanie o schemacie : Z1 Z2 , jest prawdą logiczną. Mówimy wówczas, że Z1 jest logicznie równoważne z Z2.
26. Relacja wynikania logicznego - Z przesłanek P1 … Pn wynika wniosek…
…. Omów krótko konotacyjna teorię znaczenia. Konotacyjna teoria znaczenia- Teoria John ST. Milla - znaczenie nazwy utożsamiane z konotacją (konotacja - zbiór tych cech desygnatów danej nazwy, ze względu na które to cechy można je tę nazwą oznaczyć). Koncepcja konotacyjna- wyróżnia treść charakterystyczną wyrażenia zwaną konotacją, przysługuje tylko danemu wyrażeniu.
Konotacja- zespół cech…
…-…-P
S-…-P
konkluzja(wniosek)
17. Język przedmiotowy - język służący do opisu rzeczywistości pozajęzykowej
18. Metajęzyk - język służący do opisu języka
19. Nazwa (Z) - wyraz albo wyrażenie rozumiane jednoznacznie, które nadaje się na podmiot
lub na orzecznik orzeczenia imiennego w zdaniu
20. Oznaka (przykład) - znak naturalny (np. gorączka jako oznaka choroby)
21. Podział (przykład) (Z) - wskazanie…
…. Błąd „nieznane przez nieznane” (przykład) (Z) - nieznane przez nieznane; zarówno znaczenie definiendum jak i definiensa jest nieznane przez odbiorcę
np. Bycie bytu jest to nicościowanie się nicości Dusza jest to pierwsza entelechia ciała
60. Błędne koło pośrednie (przykład) (Z) - pierwszy wyraz definiujemy przy pomocy drugiego wyrazu a drugi wyraz definiujemy przy pomocy pierwszego wyrazu.
np. Logika…
… koloru jest bursztyn?”; „Kto z polskich malarzy
namalował obraz bitwy pod Grunwaldem?”
68. Odpowiedź właściwa (przykład) - na dane pytanie do uzupełnienia nazywamy każde zdanie (a więc zarówno zdanie prawdziwe, jak i fałszywe) powstałe przez zastąpienie partykuły pytajnej jakimś wyrażeniem należącym do zakresu niewiadomej tego pytania.
Odpowiedzią właściwą na wieloczłonowe pytanie do rozstrzygnięcia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz