Rachunek zdań - strona 12

Wyklady filozofia współczesna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1015

Filozofia współczesna od Comte'a do Putnama WPROWADZENIE POZYTYWIZM, PRAGMATYZM I KIERUNKI ZBLIŻONE: PIERWSZY POZYTYWIZM AUGUST COMTE (1798- 1857) 3 CLODE BERNARD (1813- 1878) 9 HIPOLIT TAINE (1828- 1893) 9 ERNEST RENAN (1823- 1892) 11 DRUGI P OZYTYWIZM ERNEST MACH (1838-1916) 12 RICHARD AVENARIUS ...

Filozofia - pojęcia - Ontologia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2044

osiągnięciami szkoły były badania logiczne. Stoicy sformułowali podstawy rachunku zdań. Sokrates (469-399 p.n.e...

Teoria polityki - wykład

 • prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer
 • Teoria polityki
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1673

TEORIA POLITYKI prof. Krauz-Mozer Politologia UJ Wykłady + podręcznik Wykład dotyczy funkcji poznawczych człowieka oraz związanych z nimi możliwości osiągnięcia wiedzy pewnej. Ten rodzaj refleksji należy do zakresu metanaukowej dyscypliny jaką jest ogóln a metodologia nauki , zwana też metodologią ...

Filozofia - pojęcia - Metafizyka

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1246

osiągnięciami szkoły były badania logiczne. Stoicy sformułowali podstawy rachunku zdań. Sokrates (469-399 p.n.e...

Wstęp do prawoznawstwa - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 595
Wyświetleń: 910

czy prawdziwe, bo: Nie opisują rzeczywistości Dokonują coś w wypowiedzi per formatywnej Rachunek zdań dotyczy...

Filozofia-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

osiągnięciami szkoły były badania logiczne. Stoicy sformułowali podstawy rachunku zdań. 4 Sokrates (469-399...

Wstęp do filozofii

 • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1869

. Stoicy sformułowali podstawy rachunku zdań. Pneuma w filozofii stoików pojęcie oznaczające życie i źródło...

Wstęp do prawoznawzstwa - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Jerzy Leszczyński
 • Wstęp do prawoznawzstwa
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 1407

, resocjalizacja) Logika - Formalna - sformalizowane rachunki L. klasyczna - rachunek zdań, nazw, kwantyfikatorów L...

Podstawowe zagadnienia filozoficzne

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Filozofia
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 11893

. Stoicy sformułowali podstawy rachunku zdań. Pneuma w filozofii stoików pojęcie oznaczające życie i źródło...