Rachunek kosztów zmiennych - strona 48

Rodzaje budżetów - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2625

.: planowanego zużycia roboczogodzin; poziom kosztów zmiennych zależy więc od planowanych rozmiarów produkcji...

Zmienna losowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Pietroń
 • Modelowanie symulacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA POJĘCIE ZMIENNEJ LOSOWEJ Podstawowe pojęcia rachunku...

Rozkład zmiennych losowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA POJĘCIE ZMIENNEJ LOSOWEJ Podstawowe pojęcia rachunku...

Mikroekonomia - wykład 6 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

(na strategię kształtowania cen) analizuje się: strukturę kosztów - podział kosztów na zmienne i stałe wyznacza...