Rachunek kosztów rodzajowych - strona 63

Koszty dystrybucji - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3283

w rachunku kosztów i wyników uczestników kanałów dystrybucji, chociaż niekiedy znacznie determinują...

Encyklopedia rachunkowości - M

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

operacyjne, koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub koszty sprzedaży. Należy zaznaczyć, że w rachunku...

Rachunkowość budżetowa notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
 • Rachunkowość budżetowa
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 4074

zazwyczaj jest to rodzajowy układ kosztów i odpowiadający mu RZiS. kierownik jednostki powinien zawrzeć...

Rachunek kosztów podstawowe pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 560

działalność?  Jaka będzie efektywność zamierzonych działań?  Jaki będzie okres zwrotu poniesionych kosztów...

Doliczananie kalkulacyjne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

% Koszty zarządu i sprzedaży: 3000 Sporządzić Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy...

Krótkoterminowe źródła finansowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 2114

) kredyt w rachunku bieżącym - trzeba posiadać rachunek bieżący w danym banku; polega na umożliwieniu...