Rachunek kosztów jednostkowych - strona 19

Koszty dystrybucji - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3143

stałe. Stąd też jednostkowy koszt eksploatacji własnego transportu jest relatywnie niski...

Opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 3045

badawczego w rachunku kosztów procesów: 1.Ustalenie bezpośrednich kosztów produktów - stosuje się tradycyjny...

Controlling operacyjny- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Controlling przedsięwzięć inwestycyjnych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1813

się przedsiębiorstwo. Do najważniejszych instrumentów controllingu operacyjnego należą: krótkookresowy rachunek kosztów...

Rachunkowość zarządcza.

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 5152

poziomu ponoszonych kosztów Kalkulacja kosztu jednostkowego w RKZ wymaga podzielenia kosztów na zmienne...

Controlling - istota i cel

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr inż. Bogusława Bek-Gaik
 • Controlling
Pobrań: 3311
Wyświetleń: 4942

efektywność działania - wpływa na stworzenie rachunku kosztów normatywnych i analiza odchyleń Zadania...

Rachunkowość zarządcza - księgowość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Sławomir Sojak
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2352

zmiennych – kalkulacja kosztów jednostkowych – analiza progu rentowności – rachunek kosztów działań...