Rachunek kosztów jednostkowych - strona 20

Rachunkowość Finansowa IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1743

zdolności produkcyjnych. Jednostkowy koszt wytworzenia wyniesie: Koszty bezpośrednie: 5000 : 100 = 50...

Analiza progu rentowności- wykładi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Jolanta Rówińska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1981

oraz tę część kosztów stałych ogólnych, która odpowiada udziałowi jednostkowej marży i-tego asortymentu...

Doliczananie kalkulacyjne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

% Koszty zarządu i sprzedaży: 3000 Sporządzić Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy...

Marketing usług - wykład 14 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

gdy firma prowadzi rachunek kosztów i dokładną księgowość oraz jeśli koszty są łatwe do wyliczenie +firma...

Finanse Przedsiębiorstw - Egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zbigniew Dresler
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1869
Wyświetleń: 7868

przez koszt jednostkowy obliczamy po i p1 oblicza sie to tak bierzesz przychody z rachunku zyskow i strat...

Rachunkowość zarządcza- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 966

do wyniku. Ośrodki odpowiedzialności za koszty uznaniowe- relacja jednostkowa nakładu do wyniku jest trudna...

Odpowiedzi na pytania 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

- koszt jednostkowy zmienny) BEP wartościowy = BEP ilościowy*cena, lub (koszty stałe/marża jednostkowa...