Rachunek kosztów funkcje - strona 173

Treść listu przewozowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

z rachunku sprzedawcy lub dostawcy ani z obowiązującego cennika. W takim wypadku przewoźnik może sprawdzić...

SYSTEMY GOSPODARCZE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jan Łopato
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1008

interwencjonizm) koszty płac jaka jest płaca minimalna jak wygląda kwestia zwolnienia pracownika Od czego zależy...

Ocena efektywności inwestycji- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Monika Siejka
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 182
Wyświetleń: 952

ich wartości. W większości metod oceny efektywności inwestycji wykorzystywany jest rachunek dyskontowy...

Zysk (strata) z la ubiegłych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

kwot przychodów lub kosztów w latach poprzednich Nie dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów...

Bankowość - modele - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

i międzynarodowy Istota i funkcje pieniądza Współczesne formy pieniądza Wymienialność pieniądza, kurs walutowy...

Finanse miedzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 2296
Wyświetleń: 7882

te są dobrami homogenicznymi ( jednorodnymi), nie ma barier w przepływie towarów (brak ceł), koszty transportu...