Trzy wyjściowe formuły ekonomicznego rachunku efektywności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trzy wyjściowe formuły ekonomicznego rachunku efektywności - strona 1

Fragment notatki:

Zaprezentuj trzy wyjściowe formuły ekonomicznego rachunku efektywności.
Formuła różnicowa-oznacza, że dąży się do tego, aby efekty w jak największym stopniu przewyższały nakład, dopuszczając jednak rozwiązanie, w którym mogą być sobie równe.
Pozwala:
operować wartościami średnimi i rzeczywistymi (co wiąże się z koniecznością posiadania niezbędnych w tym zakresie informacji) dla kolejnych lat budowy i eksploatacji obiektu; ich suma decyduje o wartości całych efektów i nakładów.
dodawać do siebie
w ramach efektów-różne ich rodzaje, m.in. uwzględniając nakłady w postaci strat uniknionych
w ramach nakładów-różne rodzaje kosztów występujących w czasie budowy, a potem w okresie eksploatacji obiektu
badać opłacalności inwestycji z zakresu gospodarowania środowiskiem na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych, z uwzględnieniem zmiany wartości pieniądza w czasie.
Formuła ilorazowa-oznacza, że przyjmuje się identyczny sposób oceny jak w formułę różnicowej.
Pozwala:
postępowania opisane dla formuły różnicowej
operowanie w celu oceny efektywności przedsięwzięcia tzw. wskaźnikiem zwrotu nakładów poniesionych ba budowę i eksploatację obiektu, który uzyskuje się, dzieląc nakłady całkowite przez średni roczny efekt uzyskiwany w latach eksploatacji
Formuła Różnicowo-ilorazowa- oznacza, że relacja między występującą w liczniku różnicą dotyczącą osiągalnych efektów i ponoszących nakładów powinna być oceniana w tej formie analogicznie jak w dwóch poprzednich.
Pozwala:
- operować wszystkimi elementami z poprzednich
- dokonywać ekonomicznej oceny efektywności przedsięwzięć w gospodarowaniu środowiskiem, w celu wyboru najlepszego z możliwych wariantu jego realizacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz