Rachunek kapitałowy - strona 2

Finanse międzynarodowe- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 707

obrotów bieżących rachunek kapitałowy i finansowy - pokazuje czy dany kraj jest atrakcyjny inwestycyjnie...

Rynek kaapitałowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

23.10.2012 Rachunek kapitałowy-druga cześć bilansu płatniczego; rejestruje napływ i odpływ...

Wykład - bilans płatniczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 434

nieodpłatne. Rachunek kapitałowy (capital account) - obejmuje on finansowe elementy transakcji zagranicznych...

Pytania testowe cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1344

płatniczym są w: a) rachunku kapitałowym i finansowym b) rachunku bieżącym c) saldzie błędów i opuszczeń 2...

Bilans płatniczy-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

, renty i emerytury przekazywane za granicę, podatki i opłaty pobierane od cudzoziemców, itp.. Rachunek...