Funkcje handlu zagranicznego we współczesnej gospodarce - wykład.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3150
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje handlu zagranicznego we współczesnej gospodarce - wykład. - strona 1 Funkcje handlu zagranicznego we współczesnej gospodarce - wykład. - strona 2 Funkcje handlu zagranicznego we współczesnej gospodarce - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Funkcje handlu zagranicznego we współczesnej gospodarce. Handel Zagraniczny pełni funkcję efektywnościową, tzn pozwala na: - Zwiększenie rozmiarów produkcji, co wpływa na obniżenie jednostkowych kosztów (efekt skali),
- Koncentrację środków na wybranych dziedzinach (szybszy postęp techniczny), - Rozszerzenie asortymentu towarów, - Wykorzystanie przewagi danego kraju pod względem kosztów absolutnych jak i względnych, co umożliwia zwiększenie łącznej produkcji i konsumpcji, - Zaostrzenie konkurencji. Deficyt bilansu handlowego i jego skutki. Bilans handlowy to różnica między eksportem a importem danego państwa. Deficyt bilansu handlowego to wartość nadwyżki importu nad eksportem towarów w określonym okresie obrachunkowym (najczęściej jednego roku). Skutki deficytu: Bilans płatniczy i jego składniki. Bilans płatniczy - to sporządzane za określony okres zestawienie wykazujące sytuację płatniczą kraju z tytułu kontaktów zagranicznych. Składniki bilansu płatniczego :
bilans obrotów bieżących (rachunek bieżący)
bilans obrotów kapitałowych (rachunek kapitałowy)
Funkcje zarządzania. - planowanie i podejmowanie decyzji - wytyczanie celów i wybór trybu działania spośród dostępnych możliwości
- organizowanie - logiczne grupowanie działań i zasobów
- przewodzenie (kierowanie ludźmi)- zespół procesów wykorzystywanych w celu skłonienia członków organizacji do wzajemnej współpracy w interesie tej organizacji
- kontrolowanie - obserwacja postępów organizacji w realizowaniu celów
Role i umiejętności menedżerskie. Role menedżerskie: - decyzyjne (związane np. z alokacją zasobów)
- informacyjne (np. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji)
- interpersonalne (reprezentowanie firmy na zewnatrz) Umiejętności menedżerskie: - Komunikowania się z ludźmi - Wprowadzania zmian - Radzenie sobie z konfliktami - Poznawanie siebie - Planowanie własnego rozwoju - Produktywność (osiąganie zamierzonych celów) - Stawianie sobie ambitnych celów - Łatwość wyrażania swoich myśli i intencji - Dojrzała stanowczość (asertywność) - Fachowość - Umiejętność bycia liderem - Lojalność i pomoc zarządzającym kolegom - Pozytywne podejście do problemów - Gotowość poświęcenia się dla kariery - Własne poczucie sensu życia Elementy otoczenia organizacji. Otoczenie organizacji dzielimy na bliższe i dalsze. Do otoczenia dalszego zaliczamy: kulturowe, edukacyjne, ekonomiczne, demograficzne, naturalne, prawne, polityczne, socjologiczne, techniczne i technologiczne. Otoczenie bliższe stanowią: odbiorcy, dostawcy, konkurenci, czynniki społeczne, czynniki techniczne oraz instytucje państwowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz