Planowanie zasobów ludzkich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3766
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie zasobów ludzkich - strona 1 Planowanie zasobów ludzkich - strona 2 Planowanie zasobów ludzkich - strona 3

Fragment notatki:

PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH 3. Podstawowe zagadnienia dotyczące strategicznego planowania zasobów ludzkich - istota planowania zasobów ludzkich, czynniki analizowane podczas planowania zasobów ludzkich 4. Analiza popytu i podaży zasobów ludzkich - współczynniki zwolnień, przemieszczeń i stabilności personelu, krzywa przetrwania, macierz przemieszczeń pracowników, narzędzia oceny cech zasobów ludzkich, metody prognozowania popytu i podaży zasobów ludzkich 5. Działania mające na celu zrównanie podaży personelu z popytem na personel - plan rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, plan szkolenia pracowników, plan wynagradzania pracowników, plan przeniesień pracowników, plan odejść, cechy dobrego planu, korzyści wynikające z planowania zasobów ludzkich
Zagadnienia:
Istota planowania zasobów ludzkich
Czynniki analizowane podczas planowania zasobów ludzkich
Prognoza popytu na zasoby ludzkie
Prognoza podaży zasobów ludzkich
Plany działań w obrębie zarządzania zasobami ludzkimi pozwalające zrównać popyt z podażą
Planowanie zasobów ludzkich polega na ustaleniu działań , jakie należy podjąć, aby dana organizacja w przyszłości posiadała zasoby ludzkie niezbędne do osiągnięcia założonych celów strategicznych. Sprowadza się ono do określenia niezbędnego stanu organizacji pod względem zasobów ludzkich w przyszłości oraz przedsięwzięć , jakie należy zrealizować, aby wymagany stan osiągnąć. Cele planowania
zmniejszenie ryzyka błędnych decyzji
wytworzenie przestrzeni działania w celu zapobieżenia przypadkom tzw. przymusu rzeczowego i czasowego
stabilizacja sposobów działania
Planowanie zatrudnienia ma na celu zapewnienie organizacji:
właściwej liczby pracowników, o właściwych cechach, na właściwych stanowiskach pracy, w odpowiednim czasie i w ramach określonych środków finansowych. Dzięki planowemu podejściu do zasobów ludzkich możliwe są racjonalne działania w zakresie :
pozyskania właściwej liczby pracowników o odpowiednich cechach;
utrzymania właściwej liczby pracowników o odpowiednich cechach;
wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich;
rozwijania pracowników stosownie do potrzeb;
zwolnienia pracowników nieprzydatnych do realizacji celów organizacji.
Czynniki analizowane podczas planowania zasobów ludzkich Czynniki związane z firmą: wizja, misja i cele działalności firmy
plany produkcji i logistyki, rozwoju technologii, marketingu i finansów


(…)

… się kierownikom niższych szczebli zarządzania, którzy analizują zawarte w niej ustalenia. W uzasadnionych przypadkach na ich wniosek prognoza podlega korekcie. Metoda delficka jest ustrukturalizowanym procesem zbierania anonimowych opinii niezależnych ekspertów przy pomocy badań ankietowych przeprowadzanych w kilku rundach w celu uzgodnienia wspólnej prognozy. Prognozowanie przy pomocy metod ilościowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz